• PL
 • EN

Sprawozdanie ze spotkania zarządu w dniu 07.11.2016

 1. SPOTKANIE ZARZĄDU POLPROWET – MTM 7/2016


2.) TEMATY:                                                                                DEDYKOWANY CZAS (min)

 1. Oświadczenie dot. przestrzegania prawa ochrony konkurencji oraz przepisów antymonopolowych                                                                                                            ‘3
 1. Sprawdzenie i aprobata porządku zebrania                                                                       ‘3
 1. Sprawdzenie działań i protokołu z poprzedniego spotkania zarządu MTM 4/2016 w dniu    04.07.2016                                                                                                                               ‘14
 1. Budżet 2017 i pomysły na jego zwiększenie – podwyżka składki, darowizny, OPP, członek obserwator (Członkostwo.pptx)                                                                                              ‘30
 1. Prawo dla weterynarii  (rozporządzenia, Rosyjskie zarządzenie) – projekt współpracy z INFARMĄ                                                                                                                         ‘10
 1. Kody EAN; zabezpieczenie danych, weryfikacja danych                                                                ‘10
 1. Badanie rynku – Korzyści ze stosowania PLW                                                                   ‘20
  1. Ulotki z badania na obywatelach do rozdania. Gdzie, kiedy, ile?
  2. Plany innych krajów z wynikami badania
  3. Co się już udało (pptx)
  4. W planach
 1. Medication rate in CA:                                                                                                    ‘20
  1. Vet-track z Kynetec Polska Sp. z o.o. / Justyna Strug Director, Real Time Trackers
   Kynetec, M: 48 514 499 890
   1. Opinia o systemie JaKo
  2. Cognosco. Propozycje. Opinia o systemie  JaKo
 1. Farmacja weterynaryjna – konferencja w Kołobrzegu 18-20.11.2016. stan przygotowań        ‘20
 1.  Sustainable Food Production – infographic. Propozycja                                                               ‘5
 1.  Daty kolejnych spotkań zarządu                                                                                       ‘5
 1.  Inne     (email od prawników / Jan)                                                                                    ‘10

Limit czasu: ‘180

3.) UZGODNIONE DZIAŁANIA:

Ad. 4.

 • MT wybrał następujące priorytety przy ustaleniu B’17
  • Utrzymać wydatki na poziomie max. 2016r.
   • pomimo wzrostu składki do IFAH-Europe i
   • konsolidacji rynku (BIAH+Merial); 13 firm w 2017 vs 14 w 2016
  • Utrzymać składkę na poziomie składki z 2016r.
  • Możliwa darowizna z odliczeniem od dochodu:
   • 6% osoba fizyczna
   • 10% osoba prawna
   • Za dokument do odliczenia wystarczy przelew bankowy
  • Zawalczyć o nowych członków celem większej integracji środowiska – mocniejszy głos, lepsza reprezentacja
   • Wprowadzenie 4-go rodzaju członka do statutu – członka obserwatora
 • MT wyznaczył kierunki przygotowania B’18
  • Zaproponować podniesienie składki na zasadach jak robi to z nami IFAH-Europe (wzrost proporcjonalny do wielkości rynku firm raportujących do CEESA; w 2015r. było to 5% dla PL)
 • Zmiana w statucie – wprowadzenie członka obserwatora i podział praw i obowiązków / kategorie członków

Ad.5

 • INFARMA – czekamy na odzew na list (Maks Świniarski pt. Pismo Polprowet z 02.11.2016)
 • W sytuacji braku innych możliwości pójdziemy do Ministerstwa Gospodarki – Departament Innowacji w Przemyśle (DIP) – grudzień 2016
 • W przygotowaniu list od IFAH-Europe podpisany przez przedstawicieli firm i CNA (stowarzyszeń) do MZ i MRiRW w sprawie przyspieszenia i nieodchodzenia od wstępnych założeń do projektów.

Ad.6

 • Bezpieczeństwo danych – priorytet
  • Zlecić kancelariom prawnym wykonanie analizy ryzyka:
   • Zdefiniowania potencjalnego ryzyka / ryzyk
   • Wyznaczenia sposobów zabezpieczeń przed tymi ryzykami
    • KRK, DRG Legal, Domański-Zakrzewski-Palinka

Ad.7

 • Zlecić zespołowi ds. marketingu przygotowanie propozycji jak najlepiej spożytkować wyniki badania. – Delegacja ArZa / Iza Piotrowska-Mrzygłód cc. Agnieszka Lewandowska
 • PSLWMZ – 3 wersje dotarcia do lekarzy weterynarii; wszystkie do omówienia z prezesem Z. Blimke / JaBa
  • Potrzebny „wstępniak” do dołączenia tłumaczący po co to rozdajemy, kim jesteśmy, o co nam chodzi – że chcemy by lekarze dalej o tym mówili swoim kolegom i klientom / ArZa
 • Kontynuacja działań. Oferta od VetInfo do rozważenia
 • W 2017: do materiałów konferencyjnych w formie „do druku” jako „free contribution pro publico bono” , czyli działanie społeczne na rzecz środowiska i podniesienia rangi zawodu, na wydarzenia w 2017r:
  • Pejsakówka – prof. Z. Pejsak + Lecznica Dużych Zwierząt
  • Bednarkówka – prof. D. Bednarek + Lecznica Dużych Zwierząt
  • PSLWMZ – kto wydaje im materialy? Na kiedy potrzebne?
  • Drób – prof. A. Wieliczko i prof. Z. Minta – j.w.

Ad.8

 • Analiza w oparciu o nastawienie klienta docelowego (opiekuna)
  • Pet Market Andrzej Ceglarek 509 753 348

4.) DYSKUSJA I KONKLUZJE:

Ad.4.

Przeanalizowano plan wydatków w stosunku do B’16

Przeanalizowano 3 wersje B’17 i przygotowano konkluzje dal B’17 i B’18 – patrz Uzgodnione Działania Ad.4

Ad. 5

W dniu 02.11.2016 Maksymilian Świniarski z Eli Lilly pełniący funkcję członka zarządu INFARMA przesłał do INFARMA’y list otrzymany od PiBo cc ArZa z prośbą o wsparcie w działaniach na rzecz nowego prawa dla weterynarii. Kluczem do współpracy jest wspólna troska o zdrowie publiczne oraz fakt, że wiele firm medycznych ma komórki weterynaryjne, działamy po tej samej stronie i jesteśmy petentami tych samych urzędów. Patrz Uzgodnione Działania Ad.5

Ad.6

Najwięcej kontrowersji wzbudza sposób zabezpieczenia danych z rynku zbieranych przez PIWet-PIB. Na mocy rozporządzenia MRiRW z lipca 2016 d 01.01.2017 zbieraniem danych o sprzedaży PLW zajmie się PIWet-PIB. Dotychczas robiło to MRiRW, które wg. naszych informatyków posiada WYŻSZE certyfikaty bezpieczeństwa niż PIWet-PIB. Konsekwencją tego może być większa swoboda do dostępu do danych przez osoby trzecie – hipoteza. Patrz Uzgodnione Działania Ad.6

Ad.7

Kilka redakcji zamieściło na swoich stronach internetowych treść notatki podsumowującej wyniki badań, kilka jak np. Życie Weterynaryjne umieściło ją w swoim wydaniu papierowym, inne obiecały to zrobić w najbliższym czasie. Szczegóły w prezentacji https://drive.google.com/file/d/0Bz-dl3ImA26BeUZuWlFXcjRpZTA/view?usp=sharing

Kolejne inicjatywy są analizowane min. z VetInfo – połączenie kampanii dot. AMR / Kołobrzeg i Citizen Survey 2016. Patrz Uzgodnione Działania Ad.7

Ad.8

Medication rate / stopień medykalizacji psów i kotów. Takie informacje sa potrzebne do bardziej precyzyjnego oszacowania realnego potencjału rynku, nie opartego o przybliżoną i estymowaną ilość p i k w Polsce (absurd). Kilka firm zgłosiło chęć współpracy min:

Zgodzono się, że określenie stopnia medykalizacji powinno zostać zbadane na grupie docelowej tj. opiekunów zwierząt, stąd należy szukać dodatkowych źródeł informacji. Patrz Uzgodnione Działania

Ad.9

Konferencja pt.: „ Odpowiedzialne stosowanie leków w weterynarii” 18-20.11.2016, Kołobrzeg, Marina Hotel by Zdrojowa. Dzień 3-ci jest nasz. 4 wykłady z tego 2 zagraniczne + debata na zakończenie nt. krajowego programy ograniczenia narastania zjawiska AMR

Polprowet i Medivet współorganizatorami

Tłumaczenie symultaniczne

Nagranie wideo

Program i warunki uczestnictwa na stronie: http://www.zachizbawet.pl/strona/wp-content/uploads/2016/09/pismo-przewodnie-I.pdf

Ad.10.

Infografika ciekawa, ale zbyt odchodząca od bieżących tematów (AMR). Do wykorzystania przy tworzeniu przekazu o zdrowej żywności w aspekcie walki z AMR. Do poczekalni.

Ad.11

MTM_8_2016 w dniu 01.12.2016 r. start godz. 14:00 w siedzibie CEVA ul. St. Okrzei 1a, 03-715 Warszawa

Sugerowana data WZ przed 10.03.2017r.

Ad.12

Szkolenie z kancelarią Domański-Zakrzewski-Palinka. Podali 4 grupy tematów. MTM chciałby jednak temat związany z ochrona danych osobowych oraz danych handlowych gromadzonych przez PIWet-PIB. Patrz Uzgodnione Działania Ad.6

ODO24.pl – firma od audytu w sprawie ochrony danych.

                                                                                  Protokół sporządził Artur Zalewski