• PL
 • EN

Sprawozdanie ze spotkania zarządu w dniu 04.07.2016

2.) TEMATY:                                                                                DEDYKOWANY CZAS (min)

 1. Sprawdzenie protokołu z poprzedniego spotkania zarządu                                                  ‘10
 2. Stan finansów i preliminarz finansowy na 2016r.; składka IFAH-Europe na 2017                   ‘10
 3. Po wizycie w Brukseli: min. priorytety IFAH-Europe;                                                           ‘10
 4. Szkolenie w dn. 04.07.2016r. z KRK                                                                                  ‘05
 5. Kandydaci – Dechra ,Orion, Medivet, IDT                                                                           ‘05
 6. AMR – echa konferencji ProHealth w Jachrance 17.06.2016r.                                              ‘10
 7. Spotkanie z posłąnką Beatą Malecką-Liberą w Sejmie RP. Sprawozdanie                             ‘05
 8. Propozycja wizyty p. Rensa van Dobbenburgha, CVO of Henry Schein (KaBr z 21.06)           ‘05
 9. Tadeusz Wojciechowski – Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, współpraca                          ‘05
 10.  Krajowa Rada Drobiarstwa (KRD) z wizytą na spotkaniu zarządu (Anna Hahn-Leśniewska-Client Service Director i Aleksandra Porada-ekspert KRDIG)                                                                                                                                                                   ‘30
 11.  Citizen Survey – rezultaty i co dalej?          ; Instytuty badawcze zaproponowane przez IFAH-Europe           ‘10
 12.  Wydarzenia (www.wydarzenia.wet.pl):                                                                               ‘05
 13.  Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe (wrzesień-październik): miejsce, data                          ‘10
 14.  Następne spotkanie zarządu (MT)   – propozycje dat                                                          ‘10
 15.  Inne sprawy (zgłaszają się doświadczenie przedstawiciele poszukujący pracy)                    ‘10

Limit czasu: ‘120                                                                                                         ‘140 ->’120                              

I – information;                   D – decision;                A – action

W części poza MTM:

12:30 “Digital Healthcare and Law” – prof. Marek Świerczyński z KRK                                      ‘120

15:00 „Logistyka dla branży weterynaryjnej” – Beata Białoruska z Damco (dystrybucja)                ‘30

3.) UZGODNIONE DZIAŁANIA:

Ad.3. jednym z tematów spotkania CNA w Brukseli było zastanowienie się nad tendencją rozwoju rynku preparatów weterynaryjnych w Europie i na świecie, a tym samym nad kierunkiem zmian/utrzymania koncepcji stowarzyszenia. Są dwie koncepcje. Jedna – pozostanie przy twardo określonym portfolio – tj. przy stricte lekach weterynaryjnych (VMPs). Druga – szersze otwartcie na innowacje w tym na kosmetyki, dodatki paszowe, może w przyszłości i materiały medyczne, testy diagnostyczne, inne innowacje stosowane w medycynie weterynaryjnej.

Nowoczesne i nowo pojawiające się segmenty rynku są mniej restrykcyjnie regulowane i do tego bardzo szybko się rozwijają. Pozostanie przy pierwszej koncepcji (VMPs) może oznaczać podział w organizacji. Firmy posiadające nowości spoza listy leków weterynaryjnych (VMPs) potrzebują organizacji do reprezentowania ich interesów. Chcąc utrzymać jedność i działać w ramach jednej organizacji należałoby skłonić się ku drugiej koncepcji.

Aktualnie dużo czasu poświęcane jest  rozporządzeniom dotyczącym pasz leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych. Po ich wprowadzeniu będzie czas zająć się czymś dodatkowym np. nowymi segmentami rynku.

Tradycyjny segment leków (VMP) jest bardzo szczegółowo regulowany, przez to także kosztochłonny i nie ma w nim wielu nowości. Brakuje zachęt ekonomicznych dla przemysłu.. Firmom trudno jest inwestować przy aktualnie obowiązujących przepisach prawa. Jest zbyt dużo obciążeń. Biznes na tym traci, klienci także. Trudno jest oczekiwać dużych zmian w dynamice wzrostu a w przypadku antybiotyków można raczej mówić o powolnym ograniczaniu ich zużycia. Niektóre firmy takie jak Subway (2015), McDonald’s (bez CIA od 2017), Chick-fil-A (bez AB od 2019) i inne duże marki znane na rynku amerykańskich wprowadziły lub zapowiedziały wprowadzenie nowych, bardzo restrykcyjnych standardów dla mięsa oferowanego w ich restauracjach. Zero antybiotyków Antibiotics Free (ABF). Oznacza to, że nie dopuszczają do sprzedaży mięsa od zwierząt leczonych przy użyciu antybiotyków. Tendencje obniżania stosowania antybiotyków obserwuje się już w Europie i w Polsce (CEESA 2015).

Zarząd Polprowet na spotkaniu opowiedział się za jednością organizacji i utrzymaniem wszystkich produktów stosowanych do profilaktyki, leczenia i diagnostyki zwierząt w ramach jednej, tej samej organizacji. Razem jesteśmy silniejsi. Razem jest też oszczędniej.

4.) DYSKUSJA I KONKLUZJE:

Ad.1. Sprawdzenie protokołu z poprzedniego spotkania zarządu                      

Ad.2. Stan finansów i preliminarz finansowy na 2016r.; składka IFAH-Europe na 2017

– wg. planu. Stan na 30.06 to 315 495 zł

– składka +3%

Ad.3. Po wizycie w Brukseli: min. priorytety IFAH-Europe;        

– Christian Behm (Bayer) przekazał przewodnictwo Wijnand’owi de Bruijn (Dopharma)

– czas poszerzyć spektrum produktów o inne produkty niż leki weterynaryjne (dodatki paszowe, kosmetyki, materiały medyczne weterynaryjne, testy diagnostyczne …).

– Materiały medyczne weterynaryjne nie są uregulowane w żadnym z krajów UE!

Ad.4. Szkolenie w dn. 04.07.2016r. z KRK        

– prof. Marek Świerczyński z KRK

Ad.5. Kandydaci – Dechra ,Orion, Medivet, IDT 

– IDT – nawiązany kontakt przez Hubertus Keimer hubertus.keimer@idt-biologika.de z Heiko Rüdiger

Head of international Sales, Business Unit Animal Health, Heiko.Ruediger@idt-biologika.de, Phone  +49 34901 885 5381 Mobile +49 172 3496461www.idt-biologika.com – e-mail z 17.06, że się wkrótce będa organizować w Polsce

– Dechra – Piotr Michałowski przypomnienie ustaleń (e-mail z 4.07. do PiMi); odpowiedź z 11.07:” brak przyznanych środków przez centralę. Może za rok?”

– Medivet – brak decyzji, nadzieja w działaniach z Dopharmą (prezydent IFAH-Europe)                                                             

Ad.6. AMR – echa konferencji ProHealth w Jachrance 17.06.2016r.       

– prezentacja:”Przemysł wobec idei odpowiedzialnego stosowania AB w drobiarstwie.”

– pokazaliśmy się przy muzyce. Będziemy zapamiętani

– wnioski dot. poprawy wizerunku polskiego drobiarstwa[PP1] 

Ad. 7. Spotkanie z posłanką dr Beatą Malecką-Liberą w Sejmie RP. Sprawozdanie       

– 22.06 posiedzenie podkomisji ds. zdrowia publicznego

– sprawy zakażeń szpitalnych (Klebsiella pneumoniae szczep New Delhi (NDM))

http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,klebsiella-pneumoniae–new-delhi,artykul,1721678.html

– zagadnienia weterynaryjne odłożone na później (kontakt z posłanką przez ArZa)

– prof. Waleria Hryniewicz – czeka na pieniądze na kontynuacje programu Ochrona Antybiotyków; kontakt (ArZa)?

Ad. 8. Propozycja wizyty p. Rensa van Dobbenburgha, CVO of Henry Schein (KaBr z 21.06)    

Oczekiwania Polprowet:

– opowiedzenie o zmianach w prawie i ich konsekwencjach (dot. tego co już było i tego co będzie VMP i MF)

– opowiedzenie o sposobach i metodach wdrożonych w NL, które doprowadziły do ograniczenia zużycia AB o 61% w ciągu ostatnich 7 lat

– spotkanie z nami, przedstawicielami MZ, MRiRW, URPL, uczelni, PIWet (D.Krasucka)

– termin: październik / listopad, później?           

e-mail ArZa do KaBr z 08.07, powtórzony 18.07.2016

Ad.9. Tadeusz Wojciechowski – Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, propozycja współpracy               

– wprowadzony i mocno usadowiony w zagadnieniach tworzenia nowej Inspekcji ds. Żywności (Bezpieczeństwa Żywności)

– spotkanie?

– udostępni egzemplarze do zapoznania się (20.07 rozesłane do członków zarządu wersje elektroniczne); wersje papierowe na kolejne spotkanie MTM

Ad.10.  Krajowa Rada Drobiarstwa (KRD) z wizytą na spotkaniu zarządu (Anna Hahn-Leśniewska-Client Service Director i Aleksandra Porada-ekspert KRDIG)

– potrzebne współdziałanie dla ochrony dobrego imienia polskiego drobiarstwa

– Polprowet skłonny współpracować w charakterze eksperta np. ds. antybiotyków

– Polprowet nie będzie stroną w prowadzonym sporze z Farmio

Ad.11.a)  Citizen Survey – rezultaty badania

– IFAH-Europe has engaged the services of FTI in Brussels to help communicate the citizens survey results to the media. The plan is to target key European titles, animal health, food and agricultural trade press, as well as European food/agriculture reporters from the mainstream media.

FTI have proposed to include various Brussels-based contacts from national media of the six participating countries.

We will issue a press release mid-May with an infographic illustrating the key findings from the research. All the information will be posted on our website and promoted via our Twitter feed/Facebook. FTI will also conduct personalised follow-up with agreed priority targets and aims to set up 3-4 one-on-one briefings or interviews.

The approach of the briefing will be an opportunity for reporters to investigate the societal benefits of veterinary medicine in the context of citizens attitudes towards the topic and the regulations that are currently under review. We will also use this opportunity to highlight IFAH-Europe’s actions regarding antibiotic use in veterinary medicine, focusing on our responsible use efforts, monitoring use, etc.

– lista dziennikarzy – specjalne podziękowania dla Eli Saloni, Piotra Bonisławskiego, Roberta Kaszyńskiego

– czekamy na opracowanie dla Polski (PL vs rest of 5 EU countries)

– 12.09 w Brukseli odbędzie się spotkanie z dziennikarzami – pierwsze spotkanie podsumowujące wyniki badania rynku

– plan w szczegółach: http://www.ifaheurope.org/ifah-media/events/298-ifah-europe-reception.html

Ad. 11.b) Instytuty badawcze zaproponowane przez IFAH-Europe do badania „medication rate of CA in PL”.

– GFK http://www.gfk.com/

They do market research in various markets and regions. They were spinning off their Animal Health section recently but as far as I understood they still work in close collaboration. They run a panel in Germany and many BfT-members use their service.

The part focusing on Animal Health is now named Kynetec http://www.kynetec.com/ Stephen Hearn is the CEO.

-P+M

https://www.produktundmarkt.com/

Produkt+Markt. They do this type of project work but would think that they would also engage in longer term market research and sales panels.

 – Cognosco.

Potrzebna oferta na badanie wraz z opisem metodologii badania.

– Grupa Robocza ds. badania – Jan Baranowski, Elżbieta Saloni, Tomislav Dumanovsky, Artur Zalewski

Ad 12.  Wydarzenia (www.wydarzenia.wet.pl):

Ad. 13. Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe (październik-listopad): miejsce, data?

Tematy:

– wyniki badania „Citizen survey dla Polski vs średnia dla EU” – przygotowanie komunikatów

– badanie CA – patrz pkt.11

– propozycja – wizyta Rensa van Dobbenburgha z NL  i Davy’ego Personsa z BE – „Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków”

Ad. 14. Następne spotkanie zarządu (MT)         

– Propozycja: 19-23.09.2016 info mail z 20.09 do zarządu

 Ad. 15 Inne sprawy

– Zgłaszają się doświadczenie przedstawiciele poszukujący pracy.

Ad. 16. “Digital Healthcare and Law” – prof. Marek Świerczyński z KRK

– szkolenie na temat nowych obowiązujących przepisów dot. ochrony danych osobowych i podpisu elektronicznego.

Ad. 17. „Logistyka dla branży weterynaryjnej” – Beata Białoruska z Damco (dystrybucja)

– pomysł na spotkanie z członkami Polprowet na jesieni. Oferta do uzupełnienia

              Protokół przygotował: ArZa