• PL
 • EN

Sprawozdanie zarządu za 2014r.

Działalność zarządu w 2014r. – sprawozdanie

 • Wystartowaliśmy w połowie roku po WZ tj. 25.06.2014r.
  • Tego samego dnia – spotkanie zarządu; pierwsze decyzje
 • Praktycznie prace ruszyły po wakacjach tj. wrzesień 2014r.       
  • Spotkania zarządu: 19.05; 25.06; 16.07; 23.09; 20 i 24.10; 28.11; 9.12

Obszary szczególnie ważnych działań to:

 • Pełniejsza reprezentacja i budżet – zadbanie o nowych członków
  • Hipra, BIAH,
  • Vet-Agro (?), Ani-Medica (?), Fatro(?), Krka (?), Medivet (?)
 • wizerunek – wzmocnienie
 • antybiotyki – też wizerunek
 • rejestracje – opłaty; terminy-by były dotrzymywane, a nie koniecznie nowy prezes
 • rynek – statystyka (CEESA dla wszystkich?)
 • kodeks – temat rezerwowy

Co udało się osiągnąć?

 • Pełniejsza reprezentacja i budżet – zadbanie o nowych członków
  • Hipra, BIAH – są  z nami
  • Vet-Agro (?), Ani-Medica (?), Fatro(?), Krka (?), Medivet (?) – pracujemy nad nimi
 • wizerunek – wzmocnienie – jest dobrze, może być lepiej
 • łańcuch żywieniowy / antybiotyki – też wizerunek – widać nas i liczą się z nami (opinie)
 • rejestracje – opłaty; terminy-by były dotrzymywane, a nie koniecznie nowy prezes – sukces, niższe opłaty, czekamy na opinię ministra finansów
 • rynek – statystyka (CEESA dla wszystkich?) – coraz bliżej do celu
 • kodeks – temat rezerwowy

Sprawozdanie z działalności 2014r. – Co udało się osiągnąć cd.

 • Grupy robocze – ds. rejestracji, ds. AB. ds. badań rynku, ds. lobbingu, ds. rozporządzeń PE i Rady
 • Spotkania zarządu –  co miesiąc (GfK-Polonia, Cognosco, decoupling+)
 • Udział w pracach IFAH-Europe – (CEESA, Rick , Claudia, Herve, Thierry Issandou w W-wie)
 • Praca z MEPs, (Cz. Siekierski, B. Piecha, B. Gosiewska, J. Wojciechowski, Zb.Kuźmiuk)
 • Praca z ekspertami (dr Monika Marczak, dr Jan Prandota, mec. Magda Bąkowska)
 • Cennik za zmiany
 • www.polprowet.pl

Sprawozdanie z działalności 2014r. cd.

 • CEESA – propozycja poszerzenia obecności, udział w pracach PAC
 • Sejm – udział w posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. PF (prawa farmac.)
 • Senat – udział w posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. PF (prawa farmac.)
 • Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE, Bruksela (Rozporządzenia)
 • MZ – spotkania z dyrekcją Dep. Polityki Lekowej i w URPL
 • MR – regularne spotkania w Dep. Bezp. Żywności i Weterynarii
 • KILW- kilkakrotne próby zbliżenia. Kolejna szansa w kwietniu 2015r.
 • Copa Cogeca – p. Jerzy Chróścikowski, v-ce prezes
 • FVE – spotkanie podczas European Pet Night 25.02.2015r.

Przed nami – plany na 2015-2016r.

 • Rozporządzenia PE i Rady
  • Anima Health Law (AHL)
  • Leki weterynaryjne
  • Pasze lecznicze
 • Wizerunek stowarzyszenia
 • Pozyskanie nowych członków – stać się rzeczywistą reprezentacją środowiska
 • Poszerzenie współpracy – hurtownie np. Damco (w kwestiach wspólnych)
 • Wydarzenia – udział oraz jedno w roku, ale dobre dla środowiska (patronat MEP, interesariusze)
 • Kodeks – temat rezerwowy
 • Net working
 • MEPs – członkowie PE istotni dla naszych działań
 • Ludzie
 • Polprowet a inne podobne stowarzyszenia
 • Organizacja, ilość osób zatrudnionych

Koniec sprawozdania z działalności i początek o finansach

 • Sprawozdanie finansowe za 2014r.
 • Komisja Rewizyjna – opinia