• PL
  • EN

Spotkanie z hurtowniami w MRiRW nt. monitorowania sprzedaży

Spotkanie z hurtowniami w MRiRW nt. monitorowania sprzedaży plw

Spotkanie odbyło się w piątek, 23.10.2015r. Tematem przewodnim były zmiany w systemie raportowania sprzedaży plw (prod. leczn. wet.) przez hurtownie do lekarzy / lecznic weterynaryjnych.

Na podstawie zmiany  z dnia 09.04.2015r. w ustawie PF, art 78 ust. 4 zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia, które jednocześnie dało przyczynek do usprawnienia systemu zbierania danych od hurtowni.

W skrócie zmiany polegają na:

Dotychczas:                                                                                                                                              Nowe:

1.) dane z hurtowni trafiają do Inspektoratu Wet., dalej do MR gdzie są zbierane                     1.) dane przez nowy adres stony będą trafiały bezpośrednio do PIWet-PIB

2.) każdy produkt miał swój kod identyfikacyjny (ID)                                                                     2.) produkty będą identyfikowane po kodach EAN (GTIN) i / lub Datamatrix

3.) wykaz monitorowanych produktów dostępny na stronie GIW, aktualizacja x1/rok                3.) wykaz na stronie PIWet, aktualizowany na bieżąco

4.) dane przesyłane w plikach Excel                                                                                                4.) dane przesyłane w dowolnych plikach tekstowych. Można wyciągnąć plik tekstowy z Excel’a

Głównym celem zmian jest eliminacja błędów przy przesyłaniu danych i  identyfikacji plw (prod. leczn. wet.).

Zmiana ułatwi także analizę danych np. wyodrębnienie poszczególnych grup produktów

Zmiana jest próbą dostosowania systemu monitorowania sprzedaży / zużyca leków wet. w Polsce do wymagań narzuconych przez ESVAC (monitorowanie zuzycia leków przeciwbakteryjnych) .

Osobą odpowiedzialną za nadzór i funkcjonowanie nowego systemu jest mgr inż. Marek Kukier z PIWet-PIB

W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób reprezentujacych hurtownie weterynaryjne z terenu całej Polski.

Jak zapewnili nas organizatorzy przed wprowadzeniem nowego systemu WSZYSTKIE hurtownie otrzymaja stosowne zawiadomienia z możliwością hasełm dostępu do nowego systemu w celu wypróbowania jak działa.

Dodatkową pomocą będzie dostęp do kodów EAN (GTIN) i innych unikatowych kodów, którymi oznaczone są plw, a które są zapisane w dokumentacj rejestracyjnej plw. KOdy zostaną udostępnione przez URPL. Tak zapewniała Dr Jolanta Drzewińska z Urzędu Rejestracji, Departamentu Weterynarii.

Spotkanie odbyło sie w dobrej, roboczej atmosferze.

Czekamy na kolejne spotkanie.