• PL
  • EN

Słowacka prezydencja zaprasza na spotkanie warsztatowe poświęcone odpowiedzialnemu stosowanu leków w weterynarii pt.: „Creating a common understanding on the responsible use of veterinary medicines”

Bruksela, 12 września 2016 r. – Nowy sondaż, zlecony przez IFAH-Europe, europejski oddział Międzynarodowej Federacji Zdrowia Zwierząt (IFAH) i przeprowadzony w 6 krajach Wspólnoty pokazał stan wiedzy i poglądy obywateli UE na stosowanie leków weterynaryjnych w leczeniu i profilaktyce chorób u zwierząt towarzyszacych i produkujacych żywność. Wyniki sondażu wskazują, że stosowanie leków weterynaryjnych oraz ich wpływ na zdrowie ludzi budzi niepokój obywateli UE. Stan wiedzy na ten temat jest jednak niski. Wyniki sondażu wskazują na konieczność podniesienia świadomości korzyści, jakie przynoszą leki weterynaryjne i odpowiedzialne ich stosowanie, a także świadomości bezpieczeństwa ich stosowania.

Świadomość korzyści z leków weterynaryjnych dla dobrostanu zwierząt jest bardzo niska. Ponad 60% respondentów nie wiedziało lub nie uważało, że leki weterynaryjne mają pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt. 59% uważa jednak, że zwierzęta gospodarskie / produkujące żywność mają takie samo prawo do leczenia, jak ludzie. Choć nie można dokonać bezpośredniego porównania, ostatnie badanie Eurobarometru Komisji Europejskiej na temat dobrostanu zwierząt wskazuje, że trzy czwarte obywateli zgadza się, że zwierzęta gospodarskie powinny być lepiej chronione, dlatego też dość istotnym sygnałem jest fakt, że dobry stan zdrowia nie zawsze jest wymieniany na pierwszym miejscu wśród warunków dobrostanu zwierząt. Co ciekawe, poziom świadomości w tym zakresie jest nieco wyższy w przypadku zwierząt towarzyszących. Tylko 47% respondentów nie wiedziało lub nie uważało, by leki weterynaryjne miały pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt towarzyszących.

Sondaż wykazał również brak świadomości związku między zdrowiem zwierząt, a zdrowiem publicznym. Ponad 40% respondentów nie wiedziało lub nie uważało, by szczepienie zwierząt towarzyszących pomagało zapobiegać przenoszeniu chorób ze zwierząt na ludzi. W kwestii bezpieczeństwa żywności stan wiedzy jest bardzo niski. Prawie trzy czwarte (72%) respondentów nie wiedziało lub nie uważało, by leki podawane zwierzętom gospodarskim / produkujacym żywność zwiększały bezpieczeństwo żywności. Ponieważ do łańcucha produkcji żywności mogą trafić tylko zdrowe zwierzęta, nie ulega wątpliwości, że konieczne jest podniesienie stanu wiedzy obywateli na temat bezpieczeństwa produkcji żywności.

Komentując wyniki sondażu, Sekretarz Generalna IFAH-Europe Roxane Feller powiedziała: „Branża weterynaryjna inwestuje potężne środki w opracowywanie, testowanie i produkcję bezpiecznych i skutecznych leków weterynaryjnych. Europa ma jeden z najbardziej restrykcyjnych na świecie systemów zezwoleń i kontroli leków weterynaryjnych. 66% respondentów nie czuje się jednak dobrze poinformowanych w kwestii stosowania leków weterynaryjnych, a ponad 50% nie ma świadomości, że leki weterynaryjne podlegają takim samym normom bezpieczeństwa, jak leki dla ludzi.”

Prezes IFAH-Europe Wijnand de Bruijn dodał: „Wyniki sondażu wskazują, że wciąż mamy do wykonania wiele pracy w dziedzinie zwiększania świadomości obywateli na temat mechanizmów kontroli leków weterynaryjnych, konieczności ich odpowiedzialnego stosowania oraz długofalowych korzyści, jakie przynoszą one zwierzętom i ludziom. Sondaż pokazuje nam wyraźnie, że musimy zadbać o lepszą komunikację i podnieść stan wiedzy w społeczeństwie za pomocą merytorycznych kampanii informacyjnych, które pokażą obywatelom, dlaczego leki weterynaryjne są potrzebne i w jaki sposób zdrowie zwierząt ma wpływ na całość społeczeństwa

  • Sondaż poglądów obywateli na temat leków weterynaryjnych został przeprowadzony w marcu i kwietniu 2016 r. drogą wywiadów online w Danii, Niemczech, Holandii, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W sondażu udział wzięło łącznie 6 000 obywateli. Próba badana była reprezentatywna w zakresie rozkładu geograficznego, płci i wieku (>18 lat).
  • Wyniki sondażu oraz streszczenie są dostępne na stronie internetowej IFAH-Europe.
  • IFAH-Europe jest ciałem reprezentującym producentów leków weterynaryjnych, szczepionek i innych wyrobów leczniczych dla zwierząt w Europie. Reprezentuje innowatorów i producentów środków generycznych, a także duże, średnie i małe przedsiębiorstwa.  IFAH-Europe promuje tworzenie jednolitego rynku dla leków weterynaryjnych w całej UE, który zapewni dostępność leków chroniących zdrowie i dobrostan zwierząt.
  • Więcej informacji: www.ifaheurope.org. Jesteśmy na Twitterze: @IFAHEurope. Polub nas na Facebooku: www.facebook.com/WeCare.petsEurope