• PL
  • EN

RYNEK PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH W POLSCE – TERAŹNIEJSZOŚĆ I SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ.

Konferencja odbędzie się 10 stycznia 2019 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W trakcie konferencji odbędą się trzy sesje tematyczne:

  • Produkty lecznicze weterynaryjne – nowa rzeczywistość w świetle rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych
  • Lekooporność pasożytów przeżuwaczy
  • One health: badania oporności bakterii izolowanych od zwierząt jako element działania środowiska weterynaryjnego na rzecz walki z lekoopornością


Program: https://drive.google.com/open?id=1lQRGyLbbwhRvZ3SECkWKNm9NzNlN36a1

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesyłać do 03 stycznia 2019 r. na adres e-mail: konferencja.ptnw@gmail.com.
Opłatę za udział w konferencji, w wysokości 650 PLN prosimy wpłacić na konto ZG PTNW: 81 1160 2202 0000 0000 5515 6747 do dnia 03.01.2019 r.
Bieżące informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.ptnw.pl

Na konferencję zapraszają organizatorzy:

Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
i
Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie