• PL
  • EN

Panel farmacji weterynaryjnej podczas targów VetMEDICA

Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy nowym rozporządzeniom Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i paszy leczniczej. Nie każdy zdaje sobie sprawę z genezy tych aktów prawnych a jeszcze mniej z konsekwencji jakie wkrótce będą wynikały z ich wprowadzenia.

Jako rozporządzenia PE i Rady obowiązują wprost tzn., że przetłumaczone na języki krajów członkowskich w tym samym zakresie będą regulowały zagadnienia dopuszczania do obrotu, kontroli nad obrotem-dystrybucji, bezpieczeństwa stosowania, reklamy i wielu innych zagadnień związanych z obecnością plw na rynku we wszystkich krajach Wspólnoty. Linki do obu rozporządzeń prezentowaliśmy we wcześniejszych wpisach.

Szczególnym znaczeniem objęto kwestie lekooporności bakterii na dostępne antybiotyki i rolę programów narodowych mających na celu ograniczenie narastania zjawiska lekooporności. W tym zagadnieniu mieści się też rozwiązanie monitoringu zużycia antybiotyków u zwierząt, głównie gospodarskich. Każdy kraj ma czas na zaproponowania sobie właściwego sposobu monitoringu.

Pozostaje do przygotowaniat wiele aktów wykonawczych oraz delegowanych do rozporządzenia. Od ich ostatecznego kształtu będzie zależeć nasza rzeczywistość po 28.01.2022 tj. po dniu wejścia w życie pierwszych przepisów.
To rozporządzenie daje dość wiele swobody krajom członkowskim pozwalając na przygotowanie rozwiązań prawnych w 18 obszarach, które nie są doregulowane.

Chociaż do 2022 wydaje się być sporo czasu to jednak waga problemów wymaga odpowiednio wczesnego pochylenia się nad nimi i opracowania rozwiązań, które będą satysfakcjonowały wszystkie strony.

Nasze stowarzyszenie wspólnie z kancelarią prawniczą DZP przystąpiło do analizy sytuacji a w niedługim czasie przystąpimy do działania.