• PL
  • EN

Odpowiedzialne stos. leków w weterynarii – warsztat w Brukseli, 13.10.2016 – INFO

Słowacka prezydencja zaprasza na spotkanie warsztatowe poświęcone odpowiedzialnemu stosowanu leków w weterynarii pt.: „Creating a common understanding on the responsible use of veterinary medicines”

Celem konferencji jest pobudzenie i stymulacja dalszego dialogu pomiędzy przedstawicielmi administracji państwowej i sektorem prywatnym (w tym firmami) w celu lepszego zrozumienia idei odpowiedzialnego stosowania leków w weterynarii (dalej: „odpowiedzialnego stosowania”) poprzez:

  • zapoznanie się z przykładami jak interesariusze oraz przedstawiciele administracji krajów członkowskich wspołpracują ze sobą w dziedzimie „odpowiedzialnego stosowania”.
  • pokazanie tzw. dobrych praktyk oraz wskazanie obszarów niedomagań w istniejącej współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej i  sektorem prywatnym
  • wyznaczenie ogólnych założeń i obszarów priorytetowych dla realizacji i promocji „odpowiedzialnego stosowania”.

(Bruksela, 13.10.2016 r. 9-12:30, zgłoszenia do 30.09.2016r., Info: http://www.epruma.eu/events/details/53-eprumaslovak-presidency-of-the-eu-workshop.html oraz w krótkiej ulotce w języku angielskim dołączonej do linku

ArZa