• PL
  • EN

Nowe rozporządzenie dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych

Na początku października 2014 r. na stronach Komisji Europejskiej został opublikowany projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący weterynaryjnych produktów leczniczych. Polprowet zgłosił szereg uwag do projektu. Najważniejsze dotyczą uproszczenia procedur administracyjnych związanych z rejestracją i utrzymaniem preparatów weterynaryjnych na rynku, wydłużenia okresów ochrony patentowej do gwarantujących opłacalność inwestowania w badania i rozwój, oraz poprawy funkcjonowania rynku w ramach UE, w tym dostępu do leków. Czytaj więcej na: http://ec.europa.eu/health/files/veterinary/vet_2014-09/regulation/reg_part1_pl.pdf http://ec.europa.eu/polska/news/140910_zwierzeta_pl.htm