• PL
  • EN

Konferencja w Kołobrzegu 2018

Konferencja jest jedyną okazją do spotkania w jednym miejscu tak wielu przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się farmacją weterynaryjną. Z tego względu warto i trzeba tam być. Program: 20 października 2018 r. 09:00 – 09:45- Rejestracja uczestników 09:45 – 10:15- Otwarcie konferencji, Przywitanie uczestników i gości, wystąpienia gości oraz przedstawicieli instytucji współorganizujących Konferencję, m.in.: – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Główny Lekarz Weterynarii – Dyrektor PIWet PIB Puławy – Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie 10:15- 13:15 Nowe prawo farmaceutyczne, praktyczne aspekty zmian dla lekarzy weterynarii, przyszłe zadania organów Inspekcji Weterynaryjnej 1. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW – lek. wet. Dorota Żaboklicka – Bodzioch – Zakres zmian w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych. 2. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW -lek. wet. Mariusz Porębski – Zakres zmian w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pasz leczniczych . 3. 4.Dyskusja- praktyczne aspekty zmian dla lekarzy weterynarii urzędowych oraz wolnej praktyki, implikacje zmian w codziennej praktyce lekarsko-weterynaryjnej, przyszłe zadania organów Inspekcji Weterynaryjnej, wpływ zmian prawa na bezpieczeństwo produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Nowe wyzwania w zakresie sprawowanego nadzoru przez IW na poziomie produkcji podstawowej. 13:15- 14:15 Przerwa obiadowa 14:15-16:30 One Health w praktyce. Praktyczne aspekty, wyniki i wnioski płynące ze sprawowanego nadzoru. 5. Główny Inspektorat Weterynarii-Przegląd wyników kontroli dystrybucji i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych na poziomie hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych oraz zakładów leczniczych dla zwierząt. Najczęściej pojawiające się problemy. – lek. wet. Katarzyna Gąsiorek, Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji, Główny Inspektorat Weterynarii 6. Główny Inspektorat Weterynarii – Wyniki kontroli stosowania oraz obecności produktów leczniczych weterynaryjnych na poziomie produkcji pasz oraz w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt. Najczęściej pojawiające się problemy. – lek. wet. Marta Koncewicz-Jarząb, Główny Specjalista, Koordynator Wydziału ds. farmacji weterynaryjnej, Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji, Główny Inspektorat Weterynarii 7. Główny Inspektorat Weterynarii- Omówienie wyników kontroli nadzoru farmaceutycznego w Polsce przeprowadzonych w roku 2017 przez Najwyższą Izbę Kontroli. – dr Jacek Boruta , Dyrektor Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji, Główny Inspektorat Weterynarii 8. Dyskusja – Co możemy zrobić lepiej? 16:30-17:00 Przerwa kawowa 17:00- 19:00 One Health w praktyce. Dlaczego nie działa ? 9. Dr Janusz Nyk Kierownik ZHW Szczecin, Oddział w Koszalinie – Antybiotykoodporność – praktyczne aspekty leczenia jersiniozy w hodowlach pstrąga 0,5 h wykładowej 10. Antybiotykoterapia w akwakulturze – dr Agnieszka Pękala – Safińska; Zakład Chorób Ryb PIWet-PIB 11. Zgłaszanie działań niepożądanych – rola lekarza weterynarii w zwiększeniu bezpieczeństwa produktów leczniczych weterynaryjnych – lek. wet. Agata Andrzejewska wiceprezes ds. VMP URPLWMiPB 12. Procedura wyjaśniająca (referral procedure) w UE jako jeden ze sposobów walki z problemem narastania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe- lek. wet. Anna Kicińska- starszy specjalista w Wydziale Zmian porejestracyjnych i rejestracji VMP URPLWMiPB 13. Dyskusja 20:00 – Gala Dinner 21 października 2018 r. 09:00- 10:30 One Health w praktyce. 1. PIWet PIB Puławy – Antybiotykowrażliwość bakterii wywołujących problemy kliniczne u świń – dr Artur Jabłoński; Zakład Chorób Świń PIWet-PIB 2. Monitorowanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe bakterii odzwierzęcych w krajach UE – dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzwyczajny; Zakład Mikrobiologii i Zakład Analiz Omicznych PIWet-PIB. 3. Dyskusja 10:30 -11:00 Przerwa kawowa, Bufet z przekąskami. 11:00- 13:00 One Health w praktyce. 4. Lek. wet. Michał Majewski , UP Poznań i SGGW Warszawa – wpływ pozostałości produktów leczniczych weterynaryjnych w żywności pochodzenia zwierzęcego na bezpieczeństwo publiczne. Omówienie grup produktów – mięso czerwone, mięso białe, ryby, jaja, mleko i produkty mleczne 1,5 h wykładowej 5. Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz – Inicjatywy Samorządu Lekarzy Weterynarii podejmowane w ramach realizacji strategii „Jedno zdrowie”- uchwała Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Nr 11/2017/XI z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji strategii „Jedno Zdrowie” oraz uchwała Nr 10/2017/XI z dnia 24 czerwca 2017 r. w zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do opracowania „Kodeksu rozważnego stosowania produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych przez lekarzy weterynarii” 6. Zwierzęta wolne od antybiotyków. Czy to jest możliwe ? Lek. wet. Rafał Grzeliński – autorski standard produkcji zwierząt nie leczonych antybiotykami od urodzenia do sprzedaży do zakładów mięsnych oraz mięsa surowego pochodzącego z tych zwierząt opracowany przez Agri Plus przy współpracy Animex. 7. Lek. wet. Artur Zalewski – Dyrektor Biura Zarządu POLPROWET- udział sektora przemysłu weterynaryjnego w ograniczaniu narastania zjawiska lekooporności drobnoustrojów chorobotwórczych na antybiotyki. Podsumowanie działań i zamierzenia. 8. Dyskusja , końcowe wnioski z Konferencji. 9. Zakończenie Konferencji.