• PL
  • EN

Konferencja w Kołobrzegu 2018 „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych.”

Wczoraj zakończyła się VI już edycja konferencji poświęconej farmacji weterynaryjnej. Zgromadziła jak zwykle wszystkich zainteresowanych tematyką leków weterynaryjnych, ich stosowaniem, czekającymi nas zmianami w prawodawstwie dotyczącym produktów leczniczych weterynaryjnych (plw) i pasz leczniczych oraz wynikami badań nad lekowrażliwością. Była także okazją do wymiany myśli oraz przypomnienia tego co już zostało zrobione, aby leczenie zwierząt przy użyciu antybiotyków było bezpieczniejsze a przede wszystkim skuteczniejsze.

Dowiedzieliśmy się z wystąpień dr Doroty Żaboklickiej-Bodzioch oraz dr Mariusza Porębskiego z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW, że teksty rozporządzeń Partlamentu Europejskiego i Rady dotyczące plw i pasz leczniczych, że ich treść została ostatecznie uzgodniona. Na tekst ostateczny tj. jednolity w językach narodowych trzeba jednak będzie poczekać, ale z dużym prawdopodobieństwem otrzymamy go jeszcze w tym roku. I chociaż oba rozporządzenia wejdą w życie w 20 dni po ich ogłoszeniu to zaczną obowiązywać po 36 miesiącach. Rozporządzenia wymagają przygotowania dodatkowych aktów wykonawczych i aktów delegowanych. W sumie planowanych jest ok 40 takich aktów. Zostaliśmy zapewnieni, że jako strona zostaniemy zaproszeni do konsultacji.

Na temat zgłaszania działań niepożądanych mówiła dr Agata Andrzejewska – Wiceprezes ds. Weterynarii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Podkreślała, że dzięki ich zgłaszaniu więcej wiemy o samych produktach a leczenie staje się bezpieczniejsze. Z zagdanieniem zgłaszania działań niepożądanych, w przypadku ich dużej wagi, wiąże się procedura odwoławcza (ang. referral). Dr Anna Kicińska, z tej samej placówki, wprowadziła nas w zawiłe meandry procedur europejskich tłumacząc na ile są one ważne dla leków a przez to dla leczonych nimi zwierząt, a w konsekwencji i dla stosujących je ludzi a nawet dla tych, którzy tylko konsumują produkty pochodzenia zwierzęcego.

Sporo było też na temat lekooporności bakterii na antybiotyki. To co wydaje się najciekawsze to nieustający brak dowodu na bezpośrednie zagrożenie przenoszenia lekooporności z bakterii u zwierząt na człowieka. Okazuje się bowiem, że w ramach tych samych bakterii, ale występujących u zwierząt, są inne mechanizmy przenoszenia lekooporności, a to można już badać i monitorować.