• PL
  • EN

Konferencja dot. farmacji weterynaryjnej w Kołobrzegu 26-27.09.2015r.

POLPROWET na III Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Nadzór i stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych – kazuistyka oraz perspektywy”. Kołobrzeg, 26-27 września 2015 r.

Wzbogaceni o cenne doświadczenia, w pełni ukontentowani wróciliśmy z 2-dniowej konferencji poświęconej farmacji weterynaryjnej, na którą zjechało ok. 120 osób z całego kraju. Przedstawiliśmy stanowisko przemysłu wobec nowo tworzonych przez Komisję Europejską rozporządzeń dotyczących preparatów leczniczych weterynaryjnych i pasz leczniczych w prezentacji pt. „Nowe regulacje prawne dotyczące leków weterynaryjnych – spojrzenie przemysłu.” Streszczenie prezentacji zawarte jest na drugiej stronie infografiki zawieszonej na naszej stronie.

Jak zwykle najciekawsza była dyskusja na zakończenie pierwszego dnia konferencji, w trakcie której doszło do potrzebnej wymiany myśli i stanowisk najbardziej zaangażowanych stron tj. przedstawicieli samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Inspekcji Weterynarii), lekarzy wolnej praktyki i przemysłu. Niestety tym razem zabrakło głosu przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, a w szczególności Urzędu ds. Rejestracji Leków, którego przedstawiciele biorą czynny udział w pracach grup ekspertów na posiedzeniach w Brukseli.

Konferencja była doskonałą okazją do lepszego poznania się, nawiązania i odświeżenia kontaktów czemu sprzyjały doskonale wybrane przez organizatorów miejsce i zamówiona piękna słoneczna pogoda.

Z nadzieją czekamy na kolejną edycją konferencji mając przed sobą pracowity okres wypracowywania rozwiązań najlepiej odpowiadających przyszłej wizji farmacji weterynaryjnej w Polsce. Mamy na to szansę, której nie wolno nam zmarnować. Tym bardziej cieszymy się z zaproszenia z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW do rozmów. Jesteśmy dobrze przygotowani i gotowi do rozmów.