• PL
  • EN

Jubileusz XXV-lecia samorządu lekarsko-weterynaryjnego

Z okazji przypadającego na 5 listopada 2016 r. jubileuszu w imieniu członków stowarzyszenia POLPROWET, zarządu oraz własnym, Artur Zalewski – Dyrektor Biura Zarządu przesłał na ręce dr Jacka Łukaszewicza – Prezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej okolicznościowe życzenia.

Poniżej jest ich treść:

Warszawa, dnia 05 listopada 2016 r.

                                                                                Sz. Pan
                                                                                dr Jacek Łukaszewicz
                                                                               Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
                                                                                Aleja Przyjaciół 1
                                                                               00-565 Warszawa

     Szanowny Panie Prezesie,

Z okazji jubileuszu XXV-lecia działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego składam na Pana ręce, w imieniu zarządu Polprowet, jego członków oraz swoim, gratulacje za wypracowane rozwiązania na rzecz środowiska oraz życzenia realizacji planów stojących przed samorządem.

Wnikliwa lektura Życia Weterynaryjnego pokazuje jak wiele spraw zostało już pozytywnie rozwiązanych, ale także ile pozostało do zrobienia. Nie wchodząc w szczegóły pragnę Pana zapewnić, że reprezentowany przez POLPROWET sektor farmacji weterynaryjnej bacznie obserwuje Państwa starania na rzecz umocnienia roli zawodu lekarza weterynarii i je popiera. Sami bowiem w przeważającej większości wywodzimy się z tego samego środowiska i jesteśmy członkami okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych.

Życzymy Państwu dalszych sukcesów i oferujemy pomoc w dziedzinach, w których mamy wspólne cele do zrealizowania oraz wiedzę ekspercką jak choćby we wspólnym stworzeniu niecierpiącego zwłoki krajowego programu walki z lekoopornością przeciwdrobnoustrojową, której w dużej części będzie poświęcona Ogólnopolska Konferencja dotycząca Odpowiedzialnego Stosowania Leków w Weterynarii w Kołobrzegu w dniach 18-20 listopada 2016 r.

Zdajemy sobie bowiem sprawę, że bez antybiotyków nie da się utrzymać zwierząt w zdrowiu a bez tego nie da się wyprodukować zdrowej żywności. A przecież taki jest nasz wspólny cel.

Z wyrazami szacunku,

lek. wet. Artur Zalewski
Dyrektor Biura Zarządu POLPROWET
tel. kom.. +48 604 264 900 ,
e-mail: artur.zalewski@polprowet.pl