• PL
  • EN

ESVAC 2014

Na koniec 2014 r. Europejska Agencja ds. Leków opublikowała kolejny, czwarty już raport The European Suveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) zawierający informacje, jak weterynaryjne leki przeciwdrobnoustrojowe są stosowane w krajach UE. Ten rodzaj informacji jest istotny do zidentyfikowania potencjalnych czynników ryzyka mogących prowadzić do rozwoju i rozprzestrzenienia się zjawiska oporności wśród zwierząt. Dane na temat Polski pojawiły się w nim po raz drugi. Pierwszy raport Agencja opublikowała we wrześniu 2011 r. Dotyczył lat 2005-2009. Wzięło w nim udział 9 krajów UE. Z czasem liczba krajów uczestniczących zwiększała się. W ostatnim, czwartym raporcie znajdują się dane z 26 państw i dotyczą liczb zebranych w 2012 r. Raport obejmuje około 95% populacji zwierząt produkujących żywność w regionie UE i krajów zrzeszonych. Ostatni raport wskazuje na 15% obniżenie sprzedaży preparatów przeciwdrobnoustrojowych w Europie w latach 2010-2012. Czytaj więcej na: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000302.jsp