• PL
  • EN

EPRUMA. Warsztat nt. współdziałania w obszarze odpowiedzialnego stosowania PLW.

Spotkanie EPRUMA, Bruksela, 13.10.2016 pod przewodnictwem Prezydencji Słowackiej

Warsztat nt. współdziałania w obszarze odpowiedzialnego stosowania PLW

W trakcie panelowych wystąpień przewijał się temat wzajemnego zrozumienia, poszanowania i działania na rzecz zdrowia zwierząt, ich dobrostanu oraz ochrony zdrowia publicznego. Ze względu na ważkość problemu skupiono się na antybiotykach i zjawisku narastania lekooporności przeciwdrobnoustrojowej (AMR) i sposobach przezwyciężania tego narastającego problemu.

Obrady rozpoczął dr Rens van Dobbenburg, vice przewodniczący FVE, który stwierdził, że konieczne jest holistyczne podejście do zagadnienia służące utrzymaniu zdrowia zwierząt ich dobrostanu oraz ochrony zdrowia publicznego, uwzględniające interesy wszystkich zaangażowanych stron.

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu by skutecznie zwalczać AMR, ale można i należy wymieniać się doświadczeniami by coraz skuteczniej walczyć z tym niepokojącym zjawiskiem.

Koen Van Dyck z DG SANTE przedstawił inicjatywy, które podjęła Komisja Europejska zmierzające do ograniczenia zjawiska AMR min. zalecenia dotyczące odpowiedzialnego stosowania antybiotyków 2015/C299/07 z 11.09.2015

Spośród 28 krajów członkowskich, już 21 posiada narodowe programy walki z AMR. Komisja Europejska czyni starania by zwrócić uwagę uczestnikom rynku na to zjawisko już od 2011r. wydając różnego rodzaju zalecenia, komunikaty, konkluzje. Celem KE jest by do połowy 2017 wszystkie kraje UE posiadały takie programy. Unia Europejska ma być w tym względzie przykładem dla innych krajów na różnych kontynentach. W globalną walkę z AMR zaangażowane są światowi partnerzy WHO, OIE, FAO wspierające kraje trzecie.

Obok wymiany doświadczeń uwaga powinna być skupiona na alternatywnych metodach walki z superbakteriami, szybkich testach diagnostycznych, szczepionkach. Dotyczy to zarówno segmentu weterynaryjnego jak i opieki zdrowotnej ludzi w myśl uniwersalnego hasła Jedno Zdrowie – One Health.

W kolejnych wystąpieniach zaprezentowali swoje osiągnięcia przedstawiciele z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Hiszpanii. Wszyscy oni wskazywali na konieczność współdziałania i wzajemnego otwarcia.

Zamykając warsztat prowadzący warsztat Dr. Rens van Dobbenburg sprowokował dyskusję, której konkluzją jest, że nie ilość tworzonego prawa i jego jakość są najważniejsze w walce z AMR. Najistotniejsza jest zmiana w naszych głowach. Każdy z uczestników procesu wytwarzania żywności ma swoją rolę do spełnienia. By ją wypełnić należy dokonać silnych postanowień i konsekwentnie ich przestrzegać monitorując wyniki działań.

Na koniec warsztatu sygnatariusze EPRUMA (10 organizacji) podpisali deklarację 7 postanowień dotyczących odpowiedzialnego  stosowania leków weterynaryjnych

Więcej informacji: http://www.epruma.eu/news/news/news/94-presentations-from-eprumaslovak-presidency-workshop-available-.html