• PL
  • EN

Echa Ogólnopolskiej Konferencji nt. Racjonalnego Stosowania PLW Kołobrzeg 18-20.11.2016

W dniach 18-20 listopada w pięknych okolicznościach nadmorskiej przyrody Kołobrzegu w gościnnym Marine Hotel by Zdrojowa odbyła się już IV edycja konferencji poświęconej farmacji weterynaryjnej. Zgodnie z przewidywaniami przybyło około 150 gości z całej Polski chcących rozmawiać i dyskutować na ciągle aktualne tematy. W trakcie trzydniowych obrad uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wieloma ciekawymi zagadnieniami dotyczącymi skutków stosowania leków w weterynarii, sposobów kontroli ich stosowania zarówno u zwierząt w gospodarstwie jak i pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego, wpływu na środowisko, poznać zagadnienia związane z planowanymi zmianami w prawodawstwie dotyczącym PLW i pasz leczniczych (PL). Znamienici wykładowcy i mentorzy w osobach prof. Z. Pejsaka, prof. P. Szeleszczuka i dr. J. Żelaznego przedstawili istotne z punktu widzenia praktyki zagadnienia związane ze stosowaniem antybiotyków, odpowiednio u trzody chlewnej, drobiu i ryb. 

Ostatniego dnia, należącego do przemysłu, nadal zostało wielu słuchaczy. Ich wysiłek został nagrodzony w postaci co najmniej dwóch bardzo interesujących prezentacji gości z zagranicy – dr Davy’go Persoons’a z Belgii i dr Rens’a van Dobbenburgh’a z HolandiiObaj dzielili się swoimi doświadczeniami z wprowadzania i realizacji krajowych programów ograniczania rozprzestrzeniania się lekooporności na antybiotyki. Po ich prezentacjach odbyła się debata w trakcie której goście odpowiadali na szereg nurtujących słuchaczy pytań związanych z osiąganymi sukcesami w ochronie antybiotyków w Belgii i Holandii co przekłada się na utrzymanie a nawet wzrost skuteczności ich działania.

Na zakończenie debaty przygotowaliśmy do podpisania deklarację 7 zobowiązań racjonalnego stosowania leków w weterynarii. Celem deklaracji jest sprowokowanie rozpoczęcia działań zmierzających do przygotowania Krajowego Planu Walki z Lekoopornością na Leki Przeciwdrobnoustrojowe w Weterynarii. Niezmiernie ważne jest by praktycznie wszyscy interesariusze, a zatem osoby wywodzące się z różnych środowisk mających wpływ na zdrowie zwierząt i jakość produktów pochodzenia zwierzęcego włączyli się do procesu. Na tę okoliczność oraz w celu podsumowania konferencji prezes POLPROWET udzielił nam wywiadu