• PL
  • EN

Dobra Praktyka – analiza SWOT

Podczas prac nad Dobrą Praktyką dokonaliśmy analizy SWOT https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT 

Już na pierwszy rzut oka widać, że jest więcej korzyści oraz szans płynących z wprowadzenia dokumentu w porównaniu do słabych stron i zagrożeń.

Chociaż każdy opuszczający mury uczelni absolwent wydziału medycyny weterynaryjnej jest przygotowanym do wykonywania zawodu lekarzem weterynarii to jednak w zetknięciu z terenem nie koniecznie pamięta, a może i niekoniecznie zna, zasady racjonalnego stosowania antybiotyków. To samo odnosi się do lekarzy z długoletnim stażem, przyzwyczajonych do szerokiego spektrum dostępnych antybiotyków i dotychczasowej kontroli ich stosowania. To wszystko musi się zmienić gdyż lepszej troski o produkty pochodzenia zwierzęcego wymagają od nas, lekarzy, konsumenci oraz zagraniczna konkurencja.

Zważywszy na fakt, że w ciągu ostatnich 20 lat zarejestrowano zaledwie 8 nowych antybiotyków w weterynarii, a szansa pojawienia się kolejnych jest niewielka (ograniczenia prawne, pierwszeństwo dla sektora farmacji ludzkiej, narastanie zjawiska lekooporności) należy zrobić wszystko by jak najdłużej móc cieszyć się arsenałem obecnie dostępnych antybiotyków dla weterynarii. Jest to tym istotniejsze, że na liście tzw. krytycznie ważnych antybiotyków dla zdrowia ludzi  tzw. CIA’s (Critically Important Antibiotics), zawieszonej na stronie WHO, jest wiele substancji aktywnych wykorzystywanych w weterynarii. Na szczęście jak dotychczas ograniczenia dotyczą wybranych grup antybiotyków i nie są one jednakowe we wszystkich krajach UE. Dla informacji ograniczenia stosowania w niektórych krajach, jeszcze nie w Polsce, w stosowaniu dotyczą:

  • fluorochinolonów, 
  • cefalosporyn 3 i 4 generacji podawanych ogólnoustrojowo,
  • kolistyny.

Dobra Praktyka jest przewodnikiem dla lekarzy praktyków mającym na celu uświadomienie, że nie samym stosowaniem antybiotyków zwalcza się zakażenia bakteryjne oraz że zaordynowanie antybiotyków powinno być ostatecznym i ostatnim działaniem mającym na celu zlikwidowanie infekcji.

Wypracowana przez zespół roboczy analiza SWOT w dniach 27-28.02.2017 r. na spotkaniu w Nowych Rumunkach k/ Gostynina: https://drive.google.com/file/d/0Bz-dl3ImA26BVWh6ZWdGcDJTelU/view?usp=sharing

ArZa