• PL
  • EN

Debata nt. odpowiedzialnego stosowania antybiotyków i co dalej?

W pierwszym dniu trwania „Bednarkówki” firma Zoetis zorganizowała debatę z udziałem dwóch młodych i doświadczonych bujatrów; prof. W. Barańskiego i dr T. Jankowiaka. Debata podzielona była na kilka części. Każda z nich dotyczyła innego zagadnienia powiązanego jednak ściśle ze stosowaniem antybiotyków u bydła mlecznego. 
Pomimo późnej pory i zbliżającej się uroczystej kolacji dyskusja zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Niektórzy stali, inni siedzieli na schodach. Na zakończenie animator sesji prof. D. Bednarek udzielił głosu przedstawicielowi przemysłu, dr Arturowi Zalewskiemu, który odniósł się do najważniejszych kwestii z przebiegu debaty:

  • Antybiotyki nie mogą stanowić panaceum na złe warunki chowu i hodowli zwierząt 
  • Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na czynniki gwarantujące  właściwe środowisko produkcji, zadbać o dobrostan zwierząt, poprawiać warunki zoohigieniczne, zatroszczyć się o bioasekurację na fermie, zapewnić optymalne żywienie, monitorować sposób zarządzania fermą, stale podnosić kwalifikacje personelu i samodoskonalić się (lekarze weterynarii) oferując skrojone na miarę rozwiązania w tym programy profilaktyczne. Konieczny jest stały, nie przypadkowy, nadzór nad produkcją i dobra, stała współpraca lekarz-hodowca (patrz broszura EPRUMA https://drive.google.com/file/d/0Bz-dl3ImA26BVkNmUlRBSXN5RVk/view?usp=sharing )
  • My, uczestnicy procesu wytwarzania żywności (tj. produkujący, dystrybuujący, sprzedający, przepisujący, wydający i stosujący antybiotyki), zaczynając od producenta leków, przez hurtownika, lekarza weterynarii po rolnika musimy dbać by zasób dostępnych antybiotyków  nie uległ ograniczeniu, tak na drodze administracyjnej jak i z powodu zbyt dużej oporności bakterii
  • Stosowanie antybiotyków wg zasady: „tak mało jak to jest możliwe, tak wiele jak potrzeba” przy dbaniu o inne czynniki warunkujące zdrowie zwierząt jest podstawową zasadą ich racjonalnego stosowania. 
  • Obecna sytuacja prawna w Polsce i UE nie sprzyja inwestowaniu w badania i rozwój. Największe firmy farmaceutyczne obawiają się inwestować dziesiątki milionów Eur i wiele lat pracy nie mając prawnych gwarancji uzyskania zwrotu z inwestycji. Stąd w ostatnim dziesięcioleciu brak jest nowych substancji aktywnych a rynek zdominowany został przez produkty odtwórcze (tzw. generyki lub produkty kopie).

Stowarzyszenie walczy o zmianę tworzącego się prawa, ale jednocześnie wzywa wszystkich uczestników rynku tj. interesariuszy, do wspólnego, oddolnego opracowania zasad dobrej praktyki stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych po to by lekarze i ich klienci mogli jak najdłużej cieszyć się skutecznymi preparatami a konsumenci spożywali produkty pochodzące od zdrowych zwierząt. Brak takiego dokumentu przygotowanego wspólnie, przez nas samych spowodować może, że któregoś dnia zasady odpowiedzialnego stosowania antybiotyków zostaną nam narzucone.