• PL
  • EN

Dane nt. zużycia antybiotyków u ludzi i zwierząt w Wlk. Brytanii. Zestawienie

W lipcu 2015 r. opublikowano raport pt.” UK One Health Report Joint report on human and animal antibiotic use, sales and resistance, 2013” dotyczący min. zużycia antybiotyków przez ludzi i zwierzęta.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447319/One_Health_Report_July2015.pdf

Na uwagę zasługują podane w raporcie liczby. W 2013r. w Wlk. Brytanii zostały wydane na recepty 531,2 tony antybiotyków dla ludzi i sprzedano 418,7 ton antybiotyków dla zwierząt.

Konsumpcja antybiotyków w przeliczeniu na kg biomasy wyniosła adekwatnie: 135 mg/kg m.c. u ludzi i 55,6 mg/kg u zwierząt.

Jest to pierwszy taki raport zawierający informacje o ilości antybiotyków przepisywanych dla ludzi w Wlk. Brytanii. 

Niech będzie to głos w dyskusji dotyczącej roli weterynarii w zjawisku narastania oporności bakterii na antybiotyki. Swoją drogą ciekawe jak to wygląda w Polsce?