• PL
  • EN

Czym aktualnie zajmuje się Polprowet?

Trwają prace legislacyjne nad dwoma ważnymi rozporządzeniami. Dotyczą one leków weterynaryjnych i drugie, pasz leczniczych. Na uwagę zasługuje fakt, że będą to akty skrojone na miarę dla weterynarii zjednoczonej Europy. Będą oddzielone od prawa farmaceutycznego dla leków ludzkich. Farmacja weterynaryjna zbyt rózni się od farmacji ludzkiej by podlegać tym samym przepisom. Dodatkowo rozporządzenia jako akty wykonawcze, wejdą w życie wprost tj. jedynie po precyzyjnym tłumaczeniu. Tym różnią się od dyrektyw, że te drugie zalecają, nie nakazują, kierunki działań. Za sprawą odmiennego rozumienia dyrektywy z 2004r. przez poszczególne kraje członkowskie mamy teraz 28 praw farmaceutycznych w UE i związane z tym ogromne dysproporcje pomiędzy krajami. Skutkuje to np. tym, że jedne kraje mają dostęp do ponad 3000 różnych leków (duże rynki), a inne po zaledwie 300 leków weterynaryjnych i skazane są na działania z pogranicza. Nie możemy sie z tym zgodzić. Opowiadamy sie za zjednoxzonym rynkiem współnej Europy z jednakowym prawem dostępu do leków we wszystkich krajach członkowskich (MS).