• PL
  • EN

COVID-19 i działania lekarsko-weterynaryjne uznane za niezbędne. Wspólne oświadczenie OIE / WVA

COVID-19 i działania weterynaryjne uznane za niezbędne
Wspólne oświadczenie OIE / WVAW ramach pandemii COVID-19 

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii (WVA) zwracają uwagę na rolę i obowiązki lekarzy weterynarii w utrzymaniu zdrowia publicznego. Podkreślają konkretne działania, które są kluczowe dla zapewnienia ciągłości dostaw bezpiecznej żywności, zapobiegania chorobom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Paryż, 18 marca 2020 r. – Aby skutecznie stawić czoła wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19, wiele rządów na całym świecie podjęło środki ograniczające działalność niektórych przedsiębiorstw. To zaś implikuje konieczność dokonania zmian w sektorze weterynarii. 

W tym kontekście Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii (WVA) opowiadają się za szczególnym działaniem służb weterynaryjnych, które należy uznać za przedsiębiorstwa o znaczeniu wyjątkowym..

Utrzymanie kluczowych działań dla zdrowia publicznego
Lekarze weterynarii są integralną częścią globalnej społeczności zajmującej się ochroną zdrowia. Oprócz działań związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt odgrywają oni kluczową rolę w zapobieganiu chorobom i zarządzaniu nimi, w tym chorobami przenoszonymi na ludzi, oraz w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności dla całej ludzkiej populacji.

W obecnej sytuacji niezwykle ważne jest, aby wśród licznych działań lekarze weterynarii mogli:

  • kontrolować mechanizmy i nadzorować jednostki odpowiedzialne za integralność systemu zdrowia publicznego;
  • dbać by jedynie zdrowe zwierzęta i ich produkty dostawały się do łańcucha dostaw żywności:
  • zagwarantować bezpieczeństwo żywności dla obywateli;
  • rozwiązywać sytuacje awaryjne;
  • utrzymać środki zapobiegawcze, takie jak szczepienia przeciw chorobom o znaczącym wpływie na zdrowie publiczne i/lub gospodarkę;
  • kontynuować rozpoczęte priorytetowe badania naukowe.

Wspieranie działań weterynaryjnych w obecej sytuacji
Prowadząc swoją pracę, lekarze weterynarii mają obowiązek chronić swoje zdrowie, zdrowie osób, z którymi pracują, oraz zdrowie swoich klientów. Dlatego muszą wdrożyć odpowiednich środki (bioasekuracja) ochrony własnej i personelu pracującego oraz poinformować właścicieli zwierząt o wprowadzonych środkach zapobiegawczych. Obowiązkiem każdej osoby jest przestrzeganie wyznaczonych zasad i przewidzianych sytuacją nadzwyczajną zachowań, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19.

Źródło: https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/covid-19-and-veterinary-activities-designated-as-essential/?utm_source=Press+Releases&utm_campaign=ab07f38ae3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_09_27&utm_medium=email&utm_term=0_718fbd8136-ab07f38ae3-63139991