• PL
  • EN

World Spy Day – Światowy Dzień Walki z Bezdomnością Zwierząt.

W dosłownym tłumaczeniu jest to dzień trzebienia zwierząt, czyli ograniczania ich zdolności do niekontrolowanego rozmnażania się.

Luty, miesiącem zdrowia stomatologicznego zwierząt.

Często nawet o tym nie pomyślimy, dopóki nie wydarzy się coś co nas zaniepokoi, że nasze zwierzęta wymagają by sprawdzić stan zdrowia ich jamy ustnej.

Konferencja hyopatologiczna w Krakowie 1-2.06.2021

Racjonalne zarządzanie antybiotykami, sposób na ograniczenie ich zużycia / Rational management of antibiotics, a way to reduce their consumption – pod takim tytułem odbędzie się tegoroczna edycja konferencji hyopatologicznej w Krakowie.

Swój udział zapowiedział Dr. Rens van Dobbenburgh z Holandii, prezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii

Szczegóły dotyczące konferencji wkrótce.

ArZa

Konferencja w Kołobrzegu 2018 „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych.”

Wczoraj zakończyła się VI już edycja konferencji poświęconej farmacji weterynaryjnej. Zgromadziła jak zwykle wszystkich zainteresowanych tematyką leków weterynaryjnych, ich stosowaniem, czekajacymi nas zmianami w prawodawstwie dotyczącym produktów leczniczych weterynaryjnych (plw) i pasz leczniczych oraz wynikami badań nad lekowrażliwością. Była także okazją do wymiany myśli oraz przypomnienia tego co już zostało zrobione, aby leczenie zwierząt przy użyciu antybiotyków było bezpieczniejsze a przede wszystkim skuteczniejsze.

Zbliża się Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniach 12-18.11.2018 r. cały świat będzie rozmawiał na temat antybiotyków i sposobach ich stosowania mających na celu zapewnienie jak najlepszej ich skuteczności dzisiaj i w przyszłości.

Konferencja na SGGW w dniu 09.01.2018 r. pt.:”Rynek Produktów Leczniczych Weterynaryjnych – oczekiwania i możliwości dla lekarza weterynarii”

Na wtorek, 09.01.2018 r. zaplanowana jest całodniowa konferencja na SGGW. Start 10:00 do 15:00.
Jest to o tyle ważna konferencja, że pierwszy raz spotkają się na niej wszyscy, którzy zawiadują polską weterynarią i czynnie działają w jej strukturach.
Warto tutaj być.

RYNEK PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH W POLSCE – TERAŹNIEJSZOŚĆ I SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ.

Konferencja odbędzie się 10 stycznia 2019 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W trakcie konferencji odbędą się trzy sesje tematyczne:

  • Produkty lecznicze weterynaryjne – nowa rzeczywistość w świetle rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych
  • Lekooporność pasożytów przeżuwaczy
  • One health: badania oporności bakterii izolowanych od zwierząt jako element działania środowiska weterynaryjnego na rzecz walki z lekoopornością

Tydzień Ochrony Antybiotyków 13-19.11.2017

Od dziś rozpoczął się Tydzeń Ochrony Antybiotyków. Temat na tyle istotny, że jeśli nic nie zmienimy w naszym podejściu do stosowania antybiotyków to do roku 2050 zgony ludzi z powodu niepoddających się leczeniu antybiotykami infekcji będą najważniejszym powodem śmierci. Wyprzedzą te powodowane chorobami nowotworowymi. Jak szacuje WHO do 2050 r. około 10 milionów ludzi rocznie będzie umierało z tego powodu. Trzeba działać szybko i sprawnie mając w świadomości fakt, że 60% patogenów jest wspólnych dla ludzi i zwierząt a aż 75% nowych pochodzi od zwierząt. Szacuje się (WHO), że ok.

Forum Farmacji Przemysłowej, Łódź 27-28-29 września 2017 r.

Po raz pierwszy na FFP w Łodzi pojawi się weterynaria. Jest to okazja by nie tylko zaistnieć, ale przede wszystkim poznać środowisko i lepiej się zintegrować. Dotychczas weterynaria była jakby z boku a przecież miejsce farmacji weterynaryjnej jest właśnie u boku farmacji ludzkiej. Bez zdrowych zwierząt oraz bezpiecznych, wysokiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego nie będzie możliwe […]

Farmacja Przemysłowa, 27-29.09.2017 w Łodzi – konferencja nadchodzi

Otrzymaliśmy zaproszenie od Pani dr Agaty Andrzejewskiej – Wiceprezes ds PLW w URPLMMiPB do wzięcia udziału w tej istotnej dla branży imprezie.
Wstępny program (w załączeniu: https://drive.google.com/file/d/0Bz-dl3ImA26BcWpXUGlySUJPcDA/view?usp=sh….

Echa Ogólnopolskiej Konferencji nt. Racjonalnego Stosowania PLW Kołobrzeg 18-20.11.2016

W dniach 18-20 listopada w pięknych okolicznościach nadmorskiej przyrody Kołobrzegu w gościnnym Marine Hotel by Zdrojowa odbyła się już IV edycja konferencji poświęconej farmacji weterynaryjnej.

Jubileusz XXV-lecia samorządu lekarsko-weterynaryjnego

Z okazji przypadającego na 5 listopada 2016 r. jubileuszu w imieniu członków stowarzyszenia POLPROWET, zarządu oraz własnym, Artur Zalewski – Dyrektor Biura Zarządu przesłał na ręce dr Jacka Łukaszewicza – Prezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej okolicznościowe życzenia. Poniżej jest ich treść: Warszawa, dnia 05 listopada 2016 r.                                                                                 Sz. Pan                                                                                dr Jacek Łukaszewicz                                                                                Prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej                                                                                […]

EPRUMA. Warsztat nt. współdziałania w obszarze odpowiedzialnego stosowania PLW.

Spotkanie EPRUMA, Bruksela, 13.10.2016 pod przewodnictwem Prezydencji Słowackiej

Obchody 10 rocznicy Dnia Walki z Wścieklizną na świecie-Choroby nie uznają granic. / Notatka prasowa. Bruksela 28.09.2016

W 10-ym, dorocznym Światowym Dniu Walki z Wścieklizną IFAH-Europe łączy siły w celu podniesienia świadomości na temat potrzeby kontynuowania obowiązku szczepień przeciwko wściekliźnie w UE oraz wsparcia dla globalnych projektów jej zwalczania.

Zobacz więcej: http://www.ifaheurope.org/ifah-media/press/311-wrd2016.html#sthash.YvX1iDvB.dpuf

Odpowiedzialne stos. leków w weterynarii – warsztat w Brukseli, 13.10.2016 – INFO

Słowacka prezydencja zaprasza na spotkanie warsztatowe poświęcone odpowiedzialnemu stosowanu leków w weterynarii pt.: „Creating a common understanding on the responsible use of veterinary medicines”

Konferencja dot. farmacji weterynaryjnej w Kołobrzegu 26-27.09.2015r.

POLPROWET na III Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Nadzór i stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych – kazuistyka oraz perspektywy”. Kołobrzeg, 26-27 września 2015 r.

Obchody 70- lecia PIWet-PIB

W piątek 15 maja b.r. w Puławach odbyła się uroczystość 70 jubileuszu powołania do życia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

70 lat PIWet-PIB

Z tej okazji składamy na ręcę Pana Dyrektora, dr hab. Krzysztofa Niemczuka życzenia dalszego rozwoju placówki oraz dobrej współpracy (z nami).

Debata nt. odpowiedzialnego stosowania antybiotyków i co dalej?

Stosowanie antybiotyków wg zasady: „tak mało jak to jest możliwe, tak wiele jak potrzeba” przy dbaniu o inne czynniki warunkujące zdrowie zwierząt jest podstawową zasadą ich racjonalnego stosowania. Istnieje pilna potrzeba stworzenia kompletnego przewodnika do stosowania antybiotyków przy czym inicjatywa powinna wyjść od nas samych, lekarzy weterynarii.

link ze zdjęciami: https://drive.google.com/open?id=0Bz-dl3ImA26BfkJtVk1IMEJQbmFqUjAxcnVoUGpHN21GNkViWkVURzdtQUNTWnBkTmdlUE0&authuser=0

Bednarkówka 2015

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy z zakresu wybranych chorób bakteryjnych i wirusowych bydła” odbyła się w Puławach w dniach 17-18.04.2015

Europejski wieczór ze zwierzętami towarzyszącymi – edycja 2015

Wieczorem, w dniu 25 lutego 2015r. odbyła się kolejna edycja spotkań osób zaangażowanych w zdrowie i ochronę zwierząt towarzyszących. Tym razem na miejsce wydarzenia wybrano przedsionek muzeum BELvue sąsiadujące z pałacem królewskim.

Wizyta w Vet-Agro

3 grudnia 2014 roku przed uczestnikami VI kursu specjalizacyjnego z zakresu chorób trzody chlewnej otworzyło swoje podwoje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.

Nowi członkowie w Polprowet

We wrześniu 2014 roku do stowarzyszenia dołączyła Hipra Polska Sp. z o.o., a w grudniu Boehringer Ingelheim Animal Health Sp z o.o.