• PL
  • EN

Rozporządzenie 2019/6 w sprawie leków dla zwierząt – Projekt Ustawy okołorozporządzeniowej

Link do projektu Ustawy okołorozporządzeniowej opracowany przez zespół ekspertów POLPROWET i kancelarii prawnej DZP: https://drive.google.com/file/d/19qp10DDtETxoBTWcDeDygoWu6NuIgJTm/view?u…
Ten dokument został latem 2020 przekazany do resortów zdrowia i rolnictwa. Otrzymała go także KIL-W. W sumie ok. 30 różnych podmiotów mających do czynienia z leczeniem zwierząt i ich hodowlą

Panel farmacji weterynaryjnej podczas targów VetMEDICA

Korzystając z zaproszenia organizatora Targów VetMEDICA w dniach 6-7.04.2019 r. mieliśmy okazję przybliżyć lekarzom weterynarii wolnej praktyki oraz pracującym na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej zagadnienia farmacji weterynaryjnej i jej roli w codziennej pracy naszych koleżanek i kolegów.

Treści nowych rozporządzeń – opublikowane w oficjalnym dzienniku EUR-Lex w dniu 07.01.2019 r.

Z radością przyjęliśmy informację o opublikowaniu dwóch nowych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych oraz pasz leczniczych.

Zdecydowane NIE dla wyższego podatku VAT na leki dla zwierząt

W dniu 09 listopada 2018 roku Minister Finansów zaproponował nową matrycę stawek VAT. W ramach „uproszczeń” stawek leki weterynaryjne zostały wyjęte z puli „leków” a dotychczasowa stawka VAT wynosząca 8% została zastąpiona 23%. Podwyżka o 15% VATu na leki weterynaryjne odbiłaby sią niekorzystnie przede wszystkim na samych zwierzętach, na ich zdrowiu i dobrostanie. Nie mogliśmy do tego dopuścić. Wspólnie z firmą doradztwa podatkowego przygotowaliśmy pismo, które w dniu 30.11.2018 r. wysłaliśmy do Ministra Finansów z kopią do Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi. Treść pisma poniżej.
Ponieważ od wczoraj dochodzą nas głosy, że MF odstąpi od zmian w VAT-cie na plw, a dzisiaj swój głos na spotkaniu z rolnikami w Poznanu zabrał dodatkowo Prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że nie zgodzi się na podwyżki podatku VAT na leki dla zwierząt, nie poprzestajemy na nieformalnych zapewnieniach i będziemy czekali na ostateczny werdykt po zakończeniu konsultacji społecznych. Musimy być bardzo uważni i podejrzliwi by jakiekolwiek zapewnienia nie zmyliły naszej czujności.

Leki weterynaryjne – przegląd priorytetowych zagadnień dla przemysłu

Trwają parace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych (PLW). Prace nad rozporządzeniem dot. pasz leczniczych, zakończono i dalsze jego procedowanie jest uzależnione od przebiegu prac nad rozporządzeniem dot. PLW. Co miesiąc odbywają się spotkania ekspertów reprezentujących wszystkie kraje Współnoty, na których omawiane są poszczególne artykuły rozporządzenia. Według ostatnich przewidywań prace nad uzgodnieniami mogą potrwać nawet do końca 2017r. Jeśli uda się uzgodnić rozbieżności szybciej to być może do końca 2017r.

Obszary priorytetowe dla IFAH-Europe w Projekcie rozporządzenia PE i Rady dot. wpl

Obszary priorytetowe dla IFAH-Europe*
Grupa Robocza Rady rozpoczęła prace nad wspólnym stanowiskiem Rady ws. propozycji projektu Rozporządzenia Komisji Europejskiej dot. weterynaryjnych produktów leczniczych (wpl).

Regulacje prawne, stan na dzień 11.12.2014

Regulacje prawne, stan na dzień 11.12.2014