• PL
  • EN

Stanowisko POLPROWET wobec wykrycia pierwszego ogniska SARS-CoV-2 u norek hodowlanych w Polsce

Stanowisko przedstawicieli przemysłu weterynaryjnego w sprawie szczepień zwierząt potencjalnie podatnych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
W ponizszym dokumencie odnosimy się do informacji zawiązanych z wykryciem pierwszego ogniska SARS-CoV-2 u norek hodowlanych w Polsce, a zaraportowanym do OIE w 3 lutego 2021.

9 paradoksów dotyczących krytki polityki Zielonego Ładu

Przyjęta przez Komisję Europejską strategia Zielonego Ładu w 2020 r. zakłada wprowadzenie szeregu zmian w rolnictwie europejskim w celu osiągnięcia wymiernych rezultatów do 2030 r.a mających związek z ochroną klimatu.

Coronavirus survey Wave 2. What is the impact of COVID-19 on veterinary professionals and their parctices?

Korzystając z uprzejmości firmy badawczej CM-Research z Wielkiej Brytanii możemy poznać odpowiedzi lekarzy weterynarii z siedmiu krajów świata. Odpowiedzi dotyczą szeregu zagadnień, któch doświadczają w trakcie wykonywania zawodu w czasie pandemii COVID-19.

COVID-19 i działania lekarsko-weterynaryjne uznane za niezbędne. Wspólne oświadczenie OIE / WVA

Lekarze weterynarii są integralną częścią globalnej społeczności zajmującej się ochroną zdrowia. Oprócz działań związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt odgrywają oni kluczową rolę w zapobieganiu chorobom i zarządzaniu nimi, w tym chorobami przenoszonymi na ludzi, oraz w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności dla całej ludzkiej populacji.

Ludzie i zwierzęta w obliczu COVID-19

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy Francji (ANSES)

COVID-19: brak transmisji przez zwierzęta gospodarskie i zwierzęta domowe

Antybiotyki o Krytycznym Znaczeniu (Critically Important Antibiotics, CIAs)

W Polsce lekarze weterynarii wolnej praktyki cieszą się niegraniczonym dostępem do wszystkich antybiotyków. Trzeba mieć jednak świadomość, że wzrost zjawiska lekooporności spowodowany nadużywaniem antybiotyków może doprowadzić do ograniczeń w ich stosowaniu w weterynarii.

Leki weterynaryjne – przegląd zagadnień priorytetowych dla przemysłu zawartych w rozporządzeniu KE i Rady dot. produktów leczniczych weterynaryjnych (plw)

W niniejszym dokumencie zebrano kluczowe komunikaty IFAH-Europe na temat 4 priorytetowych zagadnień, określonych w prezentacji dotyczącej produktów leczniczych weterynaryjnych (plw) w październiku 2016 r. Dokument zawiera maksymalnie po 5 najważniejszych punktów dotyczących 4 priorytetów. Przekazanie treści tych punktów osobom i podmiotom decyzyjnym jest na tym etapie procesu sprawą kluczową.
Cel: Do wykorzystania przez członków IFAH-Europe, czyli stowarzyszeń zrzeszonych i firm członków

Badanie IFAH-Europe stosunku obywateli UE do leków weterynaryjnych Streszczenie

IFAH-Europe, europejski oddział Międzynarodowej Federacji Zdrowia Zwierząt (IFAH), zleciło pracowni Produkt+Markt[1] przeprowadzenie sondażu stosunku obywateli do leków weterynaryjnych w 6 krajach UE, na początku 2016 roku. Celem sondażu było poznanie stanu wiedzy i poglądów na temat leków weterynaryjnych i szczepionek dla zwierząt towarzyszących i produkujących żywność, a także korzyści dla społeczeństwa.

Czym aktualnie zajmuje się Polprowet?

Trwają prace legislacyjne nad dwoma ważnymi rozporządzeniami. Dotyczą one leków weterynaryjnych i drugie, pasz leczniczych. Na uwagę zasługuje fakt, że będą to akty skrojone na miarę dla weterynarii zjednoczonej Europy.

Aktualizacja – Notatki informacyjne dla Posłów do Parlamentu Europejskiego (PPE)

Aktualizacja notatek informacyjnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych.

Notatki informacyjne dla Posłów do Parlamentu Europejskiego (PPE)

W rezultacie wspólnego posiedzenia RRPT i PAC w dniu 16.01.2015 r. sfinalizowano 5 z 8 notatek informacyjnych dla Posłów do Parlamentu Europejskiego (PPE).

Nowe praktyki w leczeniu zwierząt

Opracowanie nowych leków i szczepionek wymaga szeroko zakrojonych badań i testów…

Bezpieczna żywność pochodzi od zdrowych zwierząt

Właściwe stosowanie antybiotyków jest kluczowym warunkiem skutecznego działania oraz zapobiegania wzrastającej na nie oporności bakteryjnej.