• PL
  • EN

Prawo o zdrowiu zwierząt – Rozp. 2016/429/UE – dziś , tj. 21.04.2021 weszło w życie.

Rozporządzenie o zdrowiu zwierząt weszło w życie po ponad 5 latach od jego ogłoszenia. Wydaje się, że było dostatecznie dużo czasu by przygotować stosowne przepisy wykonawcze do rozporządzenia. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany i nie wszystko jest gotowe. Można zatem oczekiwać, że pomimo dzisiejszej daty rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia, w kolejnych tygodniach, miesiącach będą pojawiały się akty drugiego stopnia.

Szczepienia zwierząt powinny być dla UE priorytetem po zakończeniu pandemii

Bruksela, 20 kwietnia 2021 r. – Wobec uchwalenia nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przenośnych chorób zwierząt, które wejdzie w życie w państwach członkowskich UE 21 kwietnia – tzn. dzień po Światowym Dniu Szczepienia Zwierząt – branża weterynaryjna z radością przyjmuje podkreślenie znaczenia szczepień w profilaktyce i zwalczaniu chorób zwierząt.

20 kwietnia Światowym Dniem Szczepień Zwierząt – stanowisko przemysłu wobec szczepień zwierząt

Profilaktyka chorób zwierząt jest niezbędna Profilaktyka chorób jest stałym elementem naszego życia, a znaczenie środków zapobiegawczych jeszcze nigdy nie było tak wyraźne, jak obecnie. Współpraca na rzecz lepszego przygotowania do identyfikowania i zwalczania chorób w przyszłości jest priorytetem dla przemysłu weterynaryjnego. Zwierzęta – głównie dzikie, ale także niektóre domowe – mogą przenosić patogeny powodujące choroby […]

VIII ESVAC, czyli raport sprzedaży antybiotyków w Europie został właśnie opublikowany

W dniu 15.10.2018r. Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała kolejny, już ósmy, raport sprzedaży antybiotyków w Europie. Tym razem w badaniu wzięło udział aż 30 krajów. Raport prezentuje dane z lat 2010-2016. Wynika z niego, że dzięki wprowadzonej polityce racjonalnego stosowania antybiotyków w weterynarii w wielu krajach, nie we wszystkich, średnio w Europie na przełomie lat 2009-2016 udało się osiągnąć spadek zużycia antybiotyków o 20%, w tym antybiotyków o krytycznym znaczeniu (CIA’s). Polska zaczęła raportować dane sprzedażowe w 2010 r.

Za 365 dni zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie leków dla zwierząt

Więcej o rozporządzeniu i propozycji rozwiązań na naszej stronie

Marzec – miesiącem żywienia naszych psów i kotów

Zdrowie naszych zwierząt towarzyszących w dużej mierze zależy od tego czym i w jaki sposób są odżywiane. Parafrazując powiedzenie, że „jesteśmy tym co jemy” możemy z powodzeniem stwierdzić, że znajduje ono swoje odniesienie także do zwierząt towarzyszących. Tym razem poprosiliśmy lek. wet. Monikę Wieczorek-Smolarek z Medivet S.A. by podzieliła się z nami wiedzą na temat prawidłowego żywienia psów i kotów.
Jak sprawnie poruszać się w gąszczu oferowanych na rynku karm dla psa i kota?

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu POLPROWET

Zarząd POLPROWET poszukuje kandydatów na w/w stanowisko. Pełny etat, umowa o pracę, 12 miesięczny okres próbny, potem umowa na czas nieokreślony.
Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o przesłanie życiorysu wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres jan.baranowski@virbac.com w terminie do 15.02.2021 r.

Szczegółowy opis stanowiska w linku: https://drive.google.com/file/d/1OFDk1ew5wTldCY1HECJhNB3yBngs6tCF/view?u…

Afrykański pomór świń. To kolejna zagrażająca nam epidemia (Analiza)

Zjednoczenie wysiłków w walce z ASF kluczem do uniknięcia kosztów społecznych.
Afrykański pomór świń, wywoływany przez wysoce zaraźliwy i powodujący 100% upadki wirus, trawi populację świń i dzików w Polsce już od 2014 roku. W Polsce dotknął on już ponad 100 gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną i ponad 3000 dzików. Z roku na rok ludzie coraz bardziej zaczynają odczuwać wpływ choroby na własne życie i zdrowie, choć nie bezpośrednio gdyż wirus ASF nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.

Rozporządzenie 2019/6 w sprawie leków dla zwierząt – projekt Ustawy Okołorozporządzeniowej

Niebawem, bo już od 28 stycznia 2022 r. czeka nas ogromna zmiana w prawie dotyczącym weterynaryjnych produktów leczniczych (WPL). Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET pracuje nad upowszechnieniem wiedzy o rozwiązaniach, które niebawem wejdą w życie.

Nowy raport ESVAC 2020 obnaża polską rzeczywistość

Europejska Agencja leków opublikowała najnowszy raport ESVAC, prezentujący dane dotyczące sprzedaży weterynaryjnych leków przeciwdrobnoustrojowych w 31 europejskich krajach.
Dane przedstawione w raporcie odnoszą się do ilości sprzedanych leków przeciwdrobnoustrojowych skorelowanych bezpośrednio z populacją zwierząt danego kraju, uwzględniając ich przybliżoną masę ciała, czyli PCU (population correction unit).

Projekt ustawy okołorozporządzeniowej

Nasze stowarzyszenie przekazało w dniu 24.08.2020 Prezesowi Urzędu Rejestracji projekt ustawy okołorozporządzeniowej.

Apel do firm

Apel o ograniczenie wizyt u klientów w związku z pandemią COVID-19
Zarząd POLPROWET kierując się zasadami Jednego Zdrowia oraz odpowiedzialnością za zdrowie naszych klientów, pracowników i nas samych apeluje do szefów firm o wstrzymanie bezpośrednich spotkań z klientami do czasu ogłoszenia ustąpienia zagrożenia zakażeniami wirusem COVID-19.

Walne Zgromadzenie członków POLPROWET

Walne Zgromadzenie członków POLPROWET odbędzie się w czwartek 5 marca 2020.
Spotkamy się w siedzibie firmy Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
Program na ten dzień wygląda następująco:

Tydzień wiedzy o antybiotykach 12-18.11.2018

Dzisiaj rozpoczął się Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Przez cały tydzień będziemy świadkami wydarzeń towarzyszącym temu tematowi.

Konferencja w Kołobrzegu 2018

Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych 20-21 października 2018, Hotel Marine & Ultra Marine Kołobrzeg

Forum Farmacj Przemysłowej w Łodzi

W dniach 24-26.10.2018 w Łodzi odbędzie się kolejna edycja spotkań farmacji. Od roku w tym wydarzeniu bierze także udział farmacja weterynaryjna. Sesja poświęcona nas interesujacym zagadnieniom odbędzie się 25.10.2018 r.

AnimalHealth Europe zastąpiło IFAH-Europe

XXX-lecie stowarzyszenia IFAH-Europe stało się okazją do zmiany nazwy na AnimalHealth Europe. Zmianom towarzyszyły nowe logo oraz film.

AnimalhealthEurope zastąpiło IFAH-Europe

W XXX-tą rocznicę powołania do życia stowarzyszenia reprezentującego przemysł weterynaryjny w Europie, podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 11.10.2017 r. przyjęliśmy nową nazwę AnimalhealthEurope. Razem z nazwą zmienione zostało logo stowarzyszenia, które sugeruje jedność wyrażaną w koncepcji Jedno Zdrowie.

Antybotyki w weterynarii – Program pt.” działania podjmowane w zakresie ochrony antybiotyków w weterynarii”

POLPROWET z entuzjazmem poznał treść dokumentu dotyczącego strategii dla antybiotyków w weterynarii będącego zwięczeniem pracy zespołu ekspertów wywodzących się ze środowisk związanych z weterynarią, w którym znalazło się miejsce także dla naszych przedstawicieli. Program jest częścią Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków będącego w kompetencji Ministra Zdrowia.

III Międzynarodowa Konferencja Techniczna PROHEALTH 26-27.05.2017 r.

Tytuł konferencji: „Zrównoważona produkcja drobiarska w erze poantybiotykowej – czyli praktyczne alternatywy dla środków przeciwdrobnoustrojowych”

Dobra Praktyka – analiza SWOT

Podczas prac nad Dobrą Praktyką dokonaliśmy analizy SWOT https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT

List czołowych europejskich wytwórców produktów ochrony zdrowia zwierząt oraz krajowych stowarzyszeń, członków Międzynarodowej Federacji na rzecz Zdrowia Zwierząt w Europie (IFAH-Europe) do Ministra Zdrowia

[logo Europe-IFAH]                                                                                                           […]

Deklaracja ujrzała światło dzienne na Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych”, Kołobrzeg 18-20.11.2016 r.

Deklaracja uczestników Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych”, Kołobrzeg 18-20.11.2016r.

Europejski Dzień wiedzy o Antybiotykach

W Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach IFAH-Europe wzywa do skupienia się na faktach.

6-sty raport ESVAC dotyczący sprzedaży antybiotyków dla zwierząt już dostępny.

POLPROWET i IFAH-Europe deklarują czynny udział w upowszechnianiu Odpowiedzialnego Stosowania Antybiotyków.

Słowacka prezydencja zaprasza na spotkanie warsztatowe poświęcone odpowiedzialnemu stosowanu leków w weterynarii pt.: „Creating a common understanding on the responsible use of veterinary medicines”

Bruksela, 12 września 2016 r. – Nowy sondaż, zlecony przez IFAH-Europe, europejski oddział Międzynarodowej Federacji Zdrowia Zwierząt (IFAH) i przeprowadzony w 6 krajach Wspólnoty pokazał stan wiedzy i poglądy obywateli UE na stosowanie leków weterynaryjnych w leczeniu i profilaktyce chorób u zwierząt towarzyszacych i produkujacych żywność.

AMR na radzie ONZ

Spotkanie na najwyższym poziomie w ONZ w sprawie AMR – IFAH-Europe kibicuje. Europa zmierza w dobrym kierunku.

Na walnym zgromadzeniu ONZ w dnu 21.09.2016r. rozmawiano na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą zjawisko narastającej lekooporności głównie na leki przeciwbakteryjne.
Więcej: http://www.ifaheurope.org/ifah-media/press/309-unga16-statement.html

Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze stowarzyszenia

W poniedziałek 11 kwietnia w siedzibie Bayer Sp. z o.o. odbyło się Walne Zgromadzenie Polprowet. Obrady otworzył Artur Zalewski – Dyrektor Biura Zarządu a następnie poprowadził Jan Baranowski – Prezes Polprowet . Licznie i niezawodnie przybyli goście zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności stowarzyszenia w 2015r. oraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił […]

Walka z AMR (z lekoopornością na antybiotyki) w weterynarii.

W dniu dzisiejszym, tj. 01.04.2016r. wysłaliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo z prośbą o objęcie koordynacją działań na rzecz wypracowania Krajowego Programu do walki z lekoopornością (AMR – Antibiotic MultiResistance) w weterynarii.

5-ty Raport ESVAC już dostępny

POLPROWET z radością wita 5. Raport ESVAC Musimy nadal promować odpowiedzialne stosowanie antybiotyków weterynaryjnych Warszawa, 15 października 2015 r. – IFAH-Europe i POLPROWET z radością przyjmują 5. Raport przygotowany przez grupę ESVAC (Europejskiego programu nadzorowania konsumpcji weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych). Raport przedstawia ustandaryzowane dane o sprzedaży antybiotyków weterynaryjnych gromadzone co roku wg klasy antybiotyku we współpracy z władzami krajowymi. […]

Dane nt. zużycia antybiotyków u ludzi i zwierząt w Wlk. Brytanii. Zestawienie

W lipcu 2015 r. opublikowano raport pt.” UK One Health Report Joint report on human and animal antibiotic use, sales and resistance, 2013” dotyczący min. zużycia antybiotyków przez ludzi i zwierzęta.

Firma Biofaktor Sp. z o.o. w szeregach POLPROWET

Od maja b.r. firma Biofaktor Sp. z o.o. jest członkiem naszego stowarzyszenia, ale dopiero od wczoraj stała się nim formalnie. Podczas wczorajszego spotkania zarządu została przyjęta jednogłośnie.

Walne Zgromadzenie – Zarząd w nieco odmienionym składzie

Walne Zgromadzenie za nami. Cieszył fakt niezawodnego przybycia członków Polprowet, oraz praktycznie 100% frekwencja podczas głosowania nad sprawozdaniami zarządu z działalności oraz finansowym w 2014r.

Biurokracja blokuje innowacje w sektorze leków weterynaryjnych

Roxanne Feller z IFAH-Europe wskazuje na niesprawiedliwe traktowanie sektora leków weterynaryjnych, w którym obowiązują takie same procedury, jak dla sektora leków dla ludzi.

Oryginał:

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/ifah-europe/pm-red-tape-blocking-eu-animal-health-sector-innovation

Stanowisko Polprowet wobec projektów rozporządzeń PE i Rady UE dot. weterynaryjnych produktów i pasz leczniczych

Zarząd Polprowet we współpracy z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie farmaceutycznym oraz w oparciu o wytyczne otrzymane z IFAH-Europe przygotował dokumentację, będącą stanowiskiem wobec projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącej weterynaryjnych produktów i pasz leczniczych.

Zarząd Polprowet troszczy się o dane z rynku

Podczas spotkania zarządu Polprowet w dn. 03.02.2015 r. dużo czasu poświęcono zagadnieniom związanym z monitorowaniem rynku leków weterynaryjnych.

Wnioski dotyczące rozporządzeń PE i Rady UE z dnia 09.09.2014 r.

W dniu 9 września 2014 r. ukazały się dwa wnioski dotyczące rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Wizyta Ricka Claytona w Polsce na zaproszenie Polprowet

Na zaproszenie zarządu Polprowet w dnu 09.11.2014 r. przyjechał z Brukseli z wizytą pan Rick Clayton – Dyrektor ds. Technicznych i pełniący obowiązki Dyrektora Zarządzającego IFAH-Europe.

Nowe rozporządzenie dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych

Na początku października 2014 r. na stronach Komisji Europejskiej został opublikowany projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący weterynaryjnych produktów leczniczych.

Nowe prawo dotyczące pasz leczniczych

Na początku października 2014 r. na stronach Komisji Europejskiej został opublikowany projekt rozporządzenia…

ESVAC 2014

Na koniec 2014 r. Europejska Agencja ds. Leków opublikowała kolejny, czwarty już raport The European Suveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) zawierający informacje, jak weterynaryjne leki przeciwdrobnoustrojowe są stosowane w krajach UE.