• PL
  • EN

Bezpieczna żywność pochodzi od zdrowych zwierząt

Dobrostan

Zwierzęta, podobnie jak ludzie, kiedy chorują, wymagają leczenia. Odpowiednia i stale uzupełniana wiedza, prawidłowe żywienie, inwestycje w bioasekurację, dobre zarządzanie fermą, współpraca lekarza z rolnikiem, odpowiednio dobrane programy profilaktyczne (szczepionki stosowane zapobiegawczo), skutecznie chronią przed rozwojem wielu chorób. Jednak kiedy wystąpi już infekcja, potrzebne są antybiotyki. Lekarze weterynarii muszą mieć swobodę w wyborze leczenia. Szeroki dostęp do antybiotyków jest niezbędnym warunkiem skutecznego działania, zmierzającego do poprawy zdrowia zwierząt, przez to również, ochrony zdrowia ludzi.

Złoty standard

Właściwe stosowanie antybiotyków jest kluczowym warunkiem skutecznego działania oraz zapobiegania wzrastającej na nie oporności bakteryjnej. Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków oparte na zasadzie ,,tak mało jak się da, tak dużo jak potrzeba’’ powinno być ,,złotym standardem’’ antybiotykoterapii. Kiedy jest to możliwe – przed zastosowaniem antybiotyku powinno zostać przeprowadzone postępowanie diagnostyczne. Lekarz weterynarii powinien wybrać najbardziej odpowiedni antybiotyk i upewnić się, że właściciel zwierzęcia został poinstruowany: o właściwej dawce, drodze podania oraz o odpowiednim czasie leczenia.

Edukacja

Rozwój krajowego zintegrowanego systemu monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (w sektorze medycyny, żywności i weterynarii) wydaje się istotnym elementem ułatwiającym wybór właściwego antybiotyku. Opracowanie krajowych wytycznych pełniących rolę wskazówek w postępowaniu terapeutycznym, znacznie zwiększyłoby ogólną skuteczność postępowania terapeutycznego. Edukacja i kampanie informacyjne mogą być istotnym elementem budującym świadomość odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

Innowacje

Rozwój nowych leków, w obliczu nowych zagrożeń zdrowotnych jest koniecznością. Uproszczenie procesów rejestracji antybiotyków (w tym nowoczesnych formuł starych klas) , innych środków przeciwdrobnoustrojowych, szczepionek i testów diagnostycznych na poziomie europejskim (centralizacja) jest istotnym warunkiem postępu medycyny weterynaryjnej i ochrony zdrowia publicznego.   POPRZEZ ODPOWIEDZIALNE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW DZISIAJ BĘDZIEMY W STANIE ZAPEWNIĆ ICH SKUTECZNOŚĆ JUTRO.