• PL
 • EN

Badanie IFAH-Europe stosunku obywateli UE do leków weterynaryjnych Streszczenie

12 września 2016 r.

IFAH-Europe, europejski oddział Międzynarodowej Federacji Zdrowia Zwierząt (IFAH), zleciło pracowni Produkt+Markt[1] przeprowadzenie sondażu stosunku obywateli do leków weterynaryjnych w 6 krajach UE, na początku 2016 roku. Celem sondażu było poznanie stanu wiedzy i poglądów na temat leków weterynaryjnych i szczepionek dla zwierząt towarzyszących i produkujących żywność, a także korzyści dla społeczeństwa.

Metodologia i zakres

Produkt+Markt przeprowadziło sondaż internetowy[2] wśród obywateli Danii, Niemiec, Holandii,

Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Grupa docelowa obejmowała próbę obywateli reprezentatywną i zrównoważoną pod względem rozkładu geograficznego, płci i wieku (>18 lat), i liczyła 6 000 respondentów (po 1 000 na każdy kraj).

Sondaż koncentrował się na pytaniach o prawo do otrzymywania leków, dobrostan zwierząt, profilaktykę i leczenie chorób, a także choroby odzwierzęce (zoonozy), bezpieczeństwo żywności, zgodność z przepisami leków weterynaryjnych, innowacje i ogólny stan wiedzy społecznej.

Kluczowe wnioski

Zwierzęta towarzyszące a zwierzęta produkujące żywność: Sondaż wykazał różnicę w poglądach na stosowanie leków u zwierząt towarzyszących i produkujących żywność.

 • Prawo do leczenia: 65% obywateli uważa, że zwierzęta towarzyszące mają takie samo prawo do leczenia, jak ludzie, natomiast 59% podziela ten pogląd w stosunku do zwierząt produkujących żywność.
 • Dobrostan zwierząt: 53% obywateli uważa, że leki mają pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt towarzyszących, ale jedynie 40% uważa tak w odniesieniu do zwierząt produkujących żywność.
 • Profilaktyka: 2 na 3 respondentów uważa, że zwierzęta towarzyszące należy szczepić regularnie, tak jak ich dzieci, natomiast 1 na 2 respondentów uważa tak w odniesieniu do zwierząt produkujących żywność.
 • Choroby odzwierzęce: 3 na 5 respondentów uważa, że szczepienie zwierząt towarzyszących pomaga zapobiegać przenoszeniu chorób ze zwierząt na ludzi, natomiast połowa respondentów uważa tak w odniesieniu do zwierząt produkujących żywność.
 • Leczenie: 3 na 4 respondentów ma świadomość, że zwierzęta towarzyszące otrzymują leki w przypadku choroby, natomiast 2 na 3 respondentów wie o tym w odniesieniu do zwierząt produkujących żywność.

Bezpieczeństwo żywności i zrównoważona produkcja: Wyniki sondażu wskazują na niski stan świadomości związku między zdrowiem zwierząt, a bezpieczeństwem żywności, natomiast wysoki poziom świadomości korzyści, jakie zdrowe zwierzęta przynoszą zrównoważonej produkcji żywności.

 • Bezpieczeństwo żywności: Ponad 70% respondentów nie ma świadomości lub nie wyraża zgody na podawanie zwierzętom produkującym żywność leków dla zwiększenia bezpieczeństwa żywności.
 • Jakość żywności: Ponad 80% respondentów uważa, że zdrowe zwierzęta produkujące żywność dają produkty lepszej jakości, np. krowie mleko.
 • Zrównoważona produkcja żywności: 3 na 4 respondentów zgadza się, że zdrowe zwierzęta produkujące żywność pozwalają rolnikom produkować i dostarczać żywność w zrównoważony sposób.

Zgodność leków weterynaryjnych z przepisami: Stan wiedzy w społeczeństwie na temat przepisów, zezwoleń i mechanizmów kontroli leków weterynaryjnych jest bardzo niski. Większość obywateli ma świadomość, że leki weterynaryjne przechodzą badania i analizy przed wprowadzeniem na rynek, wiedzą też o istnieniu przepisów regulujących stosowanie antybiotyków u zwierząt produkujących żywność.

 • Bezpieczeństwo: Ponad 50% respondentów nie wie, że leki weterynaryjne podlegają takim samym normom bezpieczeństwa, jak leki dla ludzi.
 • Ocena: Ponad 50% obywateli nie ma świadomości, że przed udzieleniem zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, leki weterynaryjne są oceniane przez niezależnych naukowców.
 • Przepisywanie i sprzedaż: 52% respondentów nie wie, że przepisywanie i sprzedaż leków weterynaryjnych podlega restrykcyjnym regulacjom.
 • Wymagania prawne: 60% respondentów nie wie, że producenci leków weterynaryjnych muszą spełnić wszystkie wymagania prawne (w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży), zanim ich produkty będą mogły zostać użyte przez lekarzy weterynarii.
 • Test i analizy: 62% respondentów wie, że leki weterynaryjne podlegają testom i analizom przed wprowadzeniem do sprzedaży.
 • Stosowanie antybiotyków: 55% respondentów ma świadomość, że stosowanie antybiotyków u zwierząt produkujących żywność jest regulowane i kontrolowane przez władze krajowe.

Innowacje: Większość respondentów zgadza się na wykorzystywanie nowych technologii do opracowywania nowych leków weterynaryjnych.

 • 53% respondentów zgadza się, że wszystkie nowe technologie powinny być dopuszczone w pracach nad rozwojem nowych leków weterynaryjnych.
 • 68% respondentów uważa, że naukowcy powinni mieć prawo korzystać z nowych technologii do opracowywania nowych leków.

Ogólny stan wiedzy: Znaczna większość obywateli UE nie czuje się dostatecznie poinformowana o stosowaniu leków weterynaryjnych.

 • 66% respondentów nie czuje się dostatecznie poinformowanych przez media17% uważa się za dobrze poinformowanych, a kolejnych
 • 17% respondentów nie potrafi ocenić swojego stanu wiedzy.

Dodatkowe informacje

Zobacz najważniejsze wnioski z badania w prezentacji w PowerPoincie, komunikacie prasowym i infografice IFAH-Europe, dostępnych pod adresem:

http://www.ifaheurope.org/ifah-media/publications.html

Dane kontaktowe

IFAH-Europe

International Federation for Animal Health-Europe, AISBL

168 Avenue de Tervueren, Box 8, 5. piętro

1150 Bruksela, Belgia info@ifaheurope.org www.ifaheurope.org


[1] Pracownia badań konsumenckich.

[2] Wywiady internetowe wspomagane komputerowo