• PL
  • EN

Antybotyki w weterynarii – Program pt.” działania podjmowane w zakresie ochrony antybiotyków w weterynarii”

POLPROWET z entuzjazmem poznał treść dokumentu dotyczącego strategii dla antybiotyków w weterynarii będącego zwięczeniem pracy zespołu ekspertów wywodzących się ze środowisk związanych z weterynarią, w którym znalazło się miejsce także dla naszych przedstawicieli. Program jest częścią Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków będącego w kompetencji Ministra Zdrowia.

Program został zaprezentowany przez  Pana Krystiana Popławskiego – Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii podczas konferencji pt. Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju Polskiej Branży Drobiarskiej: ANTYBIOTYKI” w Warszawie w dnu 25.05.2017 r. a następnie powtórzony na III Międzynarodowej Konferencji Technicznej PROHEALTH pt. „Zrównoważona produkcja drobiarska w erze poantybiotykwej – czyli praktyczne alternatywy dla środków przeciwdrobnoustrojowych” odbywającej się w dniach 26-27.05.2017 w Falentach.

Jak można było usłyszeć w zakresie kompetencji Ministra Rolnictwa istotą programu jest upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków u zwierząt. Wypracowanie dobrych praktyk ma na celu ograniczenie stosowania antybiotyków w medycynie weterynaryjnej i dotyczy w tym samym stopniu lekarzy weterynarii, jak i hodowców mających bezpośredni wpływ na zdrowie zwierząt poprzez przestrzeganie m.in. warunków dobrostanu zwierząt, żywienie, higienę i biobezpieczeństwo.

Cel programu będzie realizowany poprzez następujące cele cząstkowe: 1.) skoordynowanie współpracy środowisk odpowiedzialnych za tzw. 'politykę antybiotykową” w obszarze weterynarii; 2.) Propagowanie zasady „odpowiedzialnego stosowania” antybiotyków; 3.) Analizę zużycia antybiotyków w medycynie weterynaryjnej. Oprócz tego jest zapisanych 11 celów cząstkowych. Czekamy na opublikowanie programu na łamach Życia Weterynaryjnego tym samym gratulując wszystkim zaangażowanym osobom i stronom zrobienia pierwszego, ale jakże istotnego kroku w drodze do odpowiedzialnego i racjonalnego stosowania antybiotyków w weterynarii w Polsce.

ArZa