• PL
  • EN

Antybiotyki o Krytycznym Znaczeniu (Critically Important Antibiotics, CIAs)

W Polsce lekarze weterynarii wolnej praktyki cieszą się niegraniczonym dostępem do wszystkich antybiotyków. Trzeba mieć jednak świadomość, że wzrost zjawiska lekooporności spowodowany nadużywaniem antybiotyków może doprowadzić do ograniczeń w ich stosowaniu w weterynarii.

Polska nie ma jeszcze Krajowego Programu Ochrony Antybiotyków w weterynarii. Program taki, od wielu lat, obowiązuje już w Polsce w medycynie ludzkiej. W weterynarii zaś 21 krajów UE wprowadziło takie programy. Niektóre kraje szczycą się osiągnięciami w postaci zmniejszenia zużycia antybiotyków stosowanych u zwierząt, co więcej, aktywność tzw. „starych antybiotyków” w tych krajach wzrasta tzn. maleje oporność bakterii na ich działanie, wzrasta skuteczność antybiotyków.

Spośród wielu dostępnych antybotyków wiele jest stosowanych zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzkiego zdecydowano się stworzyć listę tzw. krytycznie ważnych antybiotyków, których użycie w weterynarii może mieć miejsce pod specjalnymi warunkami – jedynie wówczas, gdy brak jest innych antybiotyków, na które badane izolaty są wrażliwe. Warunkiem koniecznym do ich zastosowania jest wykonanie badania lekowrażliwosci (antybiogram).

Poniżej w załączniku jest przedstawione stanowisko odpowiednika polskiego Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rolnictwa w Wieliej Brytanii w jednym, zajmującym się kwestią leków dla weterynarii, wobec CIAs. Warto znać to stanowisko wobec nadchodzącej  w niedługim czasie konieczności przyjęcia założeń do Narodowego Planu Walki z Lekoopornością w naszym kraju

W skrócie: W Wielkiej Brytanii w grupie CIAs znalazły się:

  • cefalosporyny III i IV generacji – przy stosowaniu ogólnoustrojowym; wyłączone jest zatem stosowanie tych AB w formie np. preparatów dowymieniowych
  • fluorochinolony
  • kolistyna

Kto i jakie antybiotyki zakwalifikuje do CIAs w Polsce? Dobrze zadać sobie to pytanie odpowiednio wcześnie by odpowiednio się przygotować.

ArZa

https://drive.google.com/file/d/0Bz-dl3ImA26BYm5aNWFxY0kzN00/view?usp=sharing