• PL
  • EN

AMR na radzie ONZ

Spotkanie na najwyższym poziomie w ONZ w sprawie AMR – IFAH-Europe kibicuje. Europa zmierza w dobrym kierunku.

Na walnym zgromadzeniu ONZ w dnu 21.09.2016r. rozmawiano na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą zjawisko narastającej lekooporności głównie na leki przeciwbakteryjne. Cieszy fakt, że wysiłki poczynione w wielu krajach UE przyczyniają się do ograniczenia tego zjawiska.

Przemysł weterynaryjny z zadowoleniem odnotował, że temat został poruszony przez światowych liderów na tym spotkaniu. Wcześniejsze stanowisko grupy G20 podkreśliło wagę programu One Health / Jedno Zdrowie, którego sygnatariuszami są Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Światowa Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa (FAO), Organizacja Ekonomicznej Współpracy i Rozwoju (OECD), zalecając wdrożenie konkretnych rozwiązań w 2017r.

Więcej: http://www.ifaheurope.org/ifah-media/press/309-unga16-statement.html