• PL
  • EN

9 paradoksów dotyczących krytki polityki Zielonego Ładu

Przyjęta przez Komisję Europejską strategia Zielonego Ładu w 2020 r. zakłada wprowadzenie szeregu zmian w rolnictwie europejskim w celu osiągnięcia wymiernych rezultatów do 2030 r.a mających związek z ochroną klimatu.

Ten niezwykle krótki okres ma być dla wielu krajów członkowskich, jak Polska, okresem wielu intensywnych zmian prowadzących do osiągnięcia tzw. zrównoważonej produkcji, czyli m.in. wytwarzania żywności z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego tak, żeby kolejne pokolenia mogły cieszyć się czystym powietrzem, czystą wodą, żeby ludzie spożywali zdrową i bezpieczną żywność a do tego by była ona wytwarzana w zgodzie z poszanowaniem praw zwierząt do dobrostanu i zachowania dobrego zdrowia. Wszystko brzmi niemalże bajecznie a związane jest zwykle z błędnym postrzeganiem nowoczesnego rolnictwa przez osoby zamieszkujące tereny zurbanizowane. Czas spojrzeć na 9 paradoksów by lepiej zrozumieć w czym one tkwią.