• PL
  • EN

5-ty Raport ESVAC już dostępny

POLPROWET z radością wita 5. Raport ESVAC

Musimy nadal promować odpowiedzialne stosowanie antybiotyków weterynaryjnych

Warszawa, 15 października 2015 r. – IFAH-Europe i POLPROWET z radością przyjmują 5. Raport przygotowany przez grupę ESVAC (Europejskiego programu nadzorowania konsumpcji weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych). Raport przedstawia ustandaryzowane dane o sprzedaży antybiotyków weterynaryjnych gromadzone co roku wg klasy antybiotyku we współpracy z władzami krajowymi. Koordynatorem Raportu jest Europejska Agencja ds. Leków. POLPROWET w pełni popiera działania Europejskiej Agencji ds. Leków w zakresie gromadzenia tych danych. Obecnie dostępne są dane z 26 państw członkowskich, obejmujących ok. 95% populacji zwierząt produkujących żywność w Unii Europejskiej (UE) oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Tegoroczny raport zawiera zachęcające informacje na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków weterynaryjnych.

Z perspektywy POLPROWET tegoroczny raport jest szczególnie istotny, ponieważ wspiera koncepcję przejrzystości stosowania antybiotyków weterynaryjnych, zgodnie z Działaniem nr 10 zawartym w Planie Działań Komisji Europejskiej „Plan działania w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwbakteryjne – usprawnienie systemów nadzoru nad opornością na środki przeciwbakteryjne oraz spożyciem tych środków w formie leków przeznaczonych dla zwierząt.”

Tegoroczny raport opisuje także uruchomienie nowej, interaktywnej bazy danych, która umożliwi użytkownikom dostęp do streszczeń konkretnych danych ESVAC, a także generowanie wykresów, map itp. dostosowanych do potrzeb użytkownika. Raport dostępny jest w j. angielskim: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2015/10/WC500195687.pdf

Dla europejskiego sektora weterynaryjnego kluczowe znaczenie ma zapewnienie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. Monitorowanie i przejrzystość, jak również promowanie działań edukacyjnych w zakresie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków, odgrywa kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że będzie można z nich korzystać także w przyszłości, oraz dla bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt i ludzi.

Dane zgromadzone za pośrednictwem takich opracować, jak raport ESVAC nt. sprzedaży i stosowania antybiotyków u zwierząt produkujacych żywność są niezbędne dla zapewnienia w całej Europie świadomego procesu decyzyjnego dotyczącego opracowywania przepisów i zaleceń  co do odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. Konieczne jest kontynuowanie działań na rzecz promowania odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych, a w razie potrzeby interweniowania w celu zapewnienia przestrzegania najlepszych praktyk branżowych. Oprócz programów dotyczących bezpieczeństwa biologicznego (bioasekuracji), zoohigieny, żywienia, zarządzania stadami, szczepień oraz stosowania antybiotyków wyłącznie z przepisu lekarza weterynarii, POLPROWET w pełni popiera także platformę EPRUMA (www.epruma.eu) oraz jej motto w zakresie stosowania leków weterynaryjnych: Tak mało jak można, tak wiele jak potrzeba.

Notatka została sporządzona na podstawie informacji otrzymanej z IFAH-Europe, której członkiem jest POLPROWET

IFAH-Europe jest organizacją zrzeszającą europejskich producentów leków weterynaryjnych, szczepionek i innych produktów leczniczych dla zwierząt. Nasza organizacja promuje jednolity rynek leków weterynaryjnych na terenie całej UE, zapewniający pełny dostęp do leków chroniących zdrowie i dobrostan zwierząt. IFAH-Europe na Twitterze: @IFAHEurope

W ramach projektu ESVAC (Europejski program nadzorowania konsumpcji weterynaryjnych środków przeciwbakteryjnych) gromadzone są informacje o stosowaniu weterynaryjnych leków przeciwdbakteryjnych na terenie Unii Europejskiej.

EPRUMA jest ogólnoeuropejską platformą promującą odpowiedzialne stosowanie leków u zwierząt na terenie UE dla utrzymania skuteczności działania leków oraz zapobiegania i minimalizowana reakcji niepożądanych. EPRUMA na Twitterze: @epruma1